יהדות

כתבות אחרונות ביהדות

מה ראה הינוקא? "איך ידעת?!"

הינוקא, כינוי שהודבק לילדים שחוכמתם הייתה מופלגת עוד מילדותם. הינוקא שעליו מספר הרב מזרחי לא הסכים בשום אופן להתקרב לשני תלמידי חכמים בגלל סיבה אחת