יום הילולה של רבי אלימלך מליז'נסק: 13 עצות מספריו הקדושים
(צילום:מאת לא סופק יוצר ששמו ניתן לקריאה במכונה. בהתבסס על תביעות זכויות יוצרים, ההנחה היא כי Slav הוא היוצר. - לא סופק מקור מכונה קריא. ההנחה היא

גדולי ישראל

יום הילולתו של רבי אלימלך מליז'נסק: 13 עצות מספריו הקדושים

236 שנים להסתלקותו של רבי אלימלך מליזנסק: לכבוד היום הקדוש, כ"א אדר. ליקט לפנינו הרב ארז קדוסי שליט"א 13 עצות מיוחדות במינן מתוך ספריו הקדושים

הרב ארז קדוסי   
יום הילולה של רבי אלימלך מליז'נסק: 13 עצות מספריו הקדושים
(צילום:מאת לא סופק יוצר ששמו ניתן לקריאה במכונה. בהתבסס על תביעות זכויות יוצרים, ההנחה היא כי Slav הוא היוצר. - לא סופק מקור מכונה קריא. ההנחה היא
אא

היום - כ"א באדר התשפ"ג יום הילולת הצדיק רבי אלימלך מליז'ענסק 236 שנים לפטירתו.

בעל הספר 'נועם אלימלך' מראשוני ספרי החסידות על פי דברי תורה שנאמרו מפיו של רבי אלימלך זיע"א, בכל שבת בשבתו נערכו בסדר פרשיות השבוע על ידי בנו רבי אליעזר זיע"א, ועוד קונטרס 'ליקוטי שושנה' שכתב בנו רבי אליעזר זיע"א המצורף בסוף הספר 'נועם אלימלך' וכן ספר צעטיל קטן המכיל י"ז הנהגות קדושות על פי החסידות בדרך קדושת האדם: "אלה הדברים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם".

רבי אלימלך זיע"א ציווה את בנו להדפיסו דווקא לאחר פטירתו: 'מטעמם הכמוס'.

לידת הצדיק:

עד היום קברו הוא מקום עלייה לרגל מכל העולם. שם מעתירים בתפילות, בבקשות, משוועים לישועות. על קברו לא חקוקה שנת פטירתו, אלא כתובה עליה: 'נפטר בכ"א אדר שנת ת.נ.צ.ב.ה' (ראשי תיבות: תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים) הכוונה שהיא שנת תקמ"ז כי הגימטרייה של ת.נ.צ.ב.ה (547) שווה לגימטרייה ת'קמ"ז.

אחיי ורעיי, מובא בספרים הקדושים שכמעט רוב צדיקי עולם וגדולי הדור נולדו בזכות הצדקה וגמילות חסדים שעשו אבותיהם, והנה בזכות מעשה הצדקה וגמילות החסדים של הוריו נולדו להם רבי אלימלך ורבי זושא זיע"א (המכונים 'האחים הקדושים').

לידת הצדיק: נולד בשנת  (1717) ה'תע"ז וחי עד שנת (1787) ה'תקמ"ז כ"א באדר.

הוריו: רבי אליעזר זיע"א והרבנית מירל ע"ה שהיו בעלי צדקה וחסד, העניקו מעות לעניים וביתם היה פתוח לכל אורח ולכל בקשה.

ספרו הקדוש 'נעם אלימלך' אשר דבריו נשגבים וטמירים, דברי אלוקים חיים. נדפסו פעמים רבות מרוב דרישות המוני בית ישראל ששתו בצמא את דבריו הקדושים של רבינו זיע"א. וספרו 'צעטיל קטן' המכיל הנהגות והדרכות על פי החסידות וכן קונטרס הנהגות האדם המכיל רשימות של הדרכות, המלאים בדרך חיים ותוכחת מוסר.
ספריו של רבי אלימלך זיע''א

אחים יקרים ואהובים, בפניכם 13 עצות ומאמרים נפלאים ונשגבים המלוקטים מספריו הקדושים:

1. מקור הקדושה לאדם: הענווה - היא המקור והשורש של כל דבר קדושה, והיא המקיימת הכל. נמצא שבכל דבר שאדם עושה צריך להיות במידת הענווה (נעם אלימלך, עקב).

2. הרוצה ללמוד מוסר: יעסוק האדם באימה וביראה באיזה ספרי מוסר בכל יום: ספר ראשית חכמה וספר השל"ה הקדוש וחובת הלבבות (הנהגות האדם אות ד).

3. כיצד להתוודות על חטא: יש להתוודות בדרך שאנו בטוחים בחמלתו יתברך שמו, שירחם עלינו וימחול לנו על חטאתנו, ולא בעצבות כמו אחד שמפרש חטאיו ומעורר דינים על עצמו, כי אם בביטחון גדול כמו שכתוב: "ומודה ועוזב ירוחם" (ליקוטי שושנה).

4. שמחת הצדיק: השמחה מגיעה לצדיק כשניצול מאיזה חטא הבא לידו וניצול ממנה וכך שמח מאוד (ליקוטי שושנה).

5. עצה לקבלת התפילה: ישמור את עצמו מלדבר שום דיבור קודם התפילה אפילו דבר אחד (מילה) כי זה מבטל את כוונת התפילה (הנהגות האדם אות ט).

6. עצה לשתיקה בבית הכנסת: ירגיל (האדם) את עצמו לעשות עצמו כאילם בבית הכנסת אפילו קודם התפילה ואחריה עד הליכתו לביתו (צעטיל קטן אות יא).

7. הפיכת הדינים לרחמים: מי שהולך באמת בעבודת הבורא יתברך שלא יחטא חלילה, אף מידת הדין היא רחמים אצלו ואין לו להתיירא ממידת הדין (נועם אלימלך, פקודי).

8. חצובה תחת כיסא הכבוד: בריאת האדם ונשמתו חצובה מתחת כיסא הכבוד, לזה צריך להיות עיקר דירתו בעולמות עליונים, וליתן השפעות מעולם התחתון עד אין סוף ברוך הוא, וכשאדם עובר עבירה ח"ו אז הוא מפריד עצמו מעולמות עליונים ואין להם בו שייכות כלל, ונישאר גופו ונשמתו בעולם השפל הזה (נועם אלימלך קרח).
הדמיית הספר הקדוש מתוך המהדורה החדשה מבית 'פאר מקדושים'

9. זיכוך הנשמה: צריך האדם לזכך את גופו ואת נפשו בלימוד הגמרא ותוס', גם דברי אגדה שבגמרא המה מסוגלים מאוד לזכך נשמתו (הנהגות האדם אות ו).

10. הסימן לקבלת התשובה: זה הסימן לבעל תשובה גמור, כשהשם הקדוש הוי"ה ברוך הוא עומד לנגד עיניו הוא סימן שתיקן ביראתו כל חטאותיו (נעם אלימלך נח).

אחיי ורעיי, ועל כך אומר דוד המלך ע"ה בספר התהילים: "שיוויתי ה' לנגדי תמיד" (פרק ט"ז פסוק ח).

11. סגולה לאריכות ימים: על ידי התשובה והחרטה יראה אליו השי"ת לקבלו שגדולה כוח התשובה שמארכת ימים ואין לך דבר העומד בפני התשובה (נועם אלימלך אחרי).
תפילה קודם התפילה של הרה"ק ה'נועם אלימלך' (מתוך המהדורה החדשה מבית 'פאר מקדושים')

12. מעלת ארץ ישראל: ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, בית המקדש של מטה מכוון כנגד בית המקדש של מעלה, ושם בנקל הוא לאדם לבוא למדרגות גדולות (נועם אלימלך דברים).

13. 'ועשו לי מקדש': בית המקדש שלמעלה מכוון כנגד בית המקדש שלמטה, וכשהאדם מקדש עצמו למטה עושה מקדש לשם יתברך ברוך הוא (נועם אלימלך פקודי).
עמוד שער של הספר הקדוש מתוך המהדורה החדשה מבית 'פאר מקדושים'

יהי רצון שנזכה לתשובה שלמה ובזכות הצדיקים הקב"ה יבנה את מקדשנו במהרה בימינו, אמן.

בברכה, הצב"י ארז קדוסי: 
הצב''י ארז קדוסי

תודה לזמר עמיר בניון על השיר הנפלא - 'אדרבה':

להמשך קריאה
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו
(צילום:מאת לא סופק יוצר ששמו ניתן לקריאה במכונה. בהתבסס על תביעות זכויות יוצרים, ההנחה היא כי Slav הוא היוצר. - לא סופק מקור מכונה קריא. ההנחה היא
שידור חי