תהילים ק: פרק ק בתהילים מזמור לתודה
תהילים ק: פרק ק בתהילים מזמור לתודה. (צילום: Jose HERNANDEZ Camera 51/shutterstock)

סגולות

רוצים ישועות? חשיבות מזמור ק’ בתהילים

מזמור ק' בתהילים הוא המזמור ה-100 בתהילים: מדוע קוראים את מזמור ק' בתהילים? ומה החשיבות שלו?

   
תהילים ק: פרק ק בתהילים מזמור לתודה
תהילים ק: פרק ק בתהילים מזמור לתודה. (צילום: Jose HERNANDEZ Camera 51/shutterstock)
אא

תהילים ק: פרק ק בתהילים מזמור לתודה: מזמור ק' בתהילים הוא למעשה מזמור תודה לקב"ה שנהגו לומר בעת הקרבת קורבן תודה, את המזמור נוהגים לקרוא בכל יום בתפילה מלבד בימים שאין מקריבים קורבן תודה.

הוא אחד מן הפרקים שנאמרים בין החזן לקהל כדו שיח. החזן פנה אל הקהל: "הריעו לה' כל הארץ, עבדו את ה' בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי ה' הוא האלוקים".

הציווי לעבוד את ה' יתברך בשמחה ומתוך שלמות והעם עונה: "הוא עשנו ולא (לו) אנחנו, עמו וצאן מרעיתו" - כיוון שהוא אלוקים הוא עשנו, הוא הרועה שלנו ואנחנו כצאנו, זו למעשה מערכת היחסים בין העם לבין בורא עולם.

החזן ממשיך בפנייה אל העם "בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה - קורא להם להודות ולהלל את הקב"ה "כי טוב ה' לעולם חסדו ועד דור ודור אמונתו" - העם מסכים וקורא להודות לה' יתברך ולהלל אותו כי הקב"ה רחום וחנון ועושה חסד עם כולם.

המזמור מלמד אותנו כי לא מספיק רק להודות לקב"ה ובכך לצאת ידי חובה כמו עם בני אדם, הודיה שלימה ואמיתית לקב"ה היא למעשה פרסום ה' יתברך וחסדיו בעולם. שנזכה להגדיל ולהאדיר את שמו יתברך בעולם בכל רגע נתון, אמן כן יהי רצון.
תהילים ק: פרק ק בתהילים מזמור לתודה. (צילום: David Tadevosian/shutterstock)

תהילים פרק ק
א  מִזְמוֹר לְתוֹדָה:    הָרִיעוּ לַיהוָה, כָּל-הָאָרֶץ.
ב  עִבְדוּ אֶת-יְהוָה בְּשִׂמְחָה;    בֹּאוּ לְפָנָיו, בִּרְנָנָה.
ג  דְּעוּ--    כִּי יְהוָה, הוּא אֱלֹהִים:
הוּא-עָשָׂנוּ, ולא (וְלוֹ) אֲנַחְנוּ--    עַמּוֹ, וְצֹאן מַרְעִיתוֹ.
ד  בֹּאוּ שְׁעָרָיו, בְּתוֹדָה--חֲצֵרֹתָיו בִּתְהִלָּה;    הוֹדוּ-לוֹ, בָּרְכוּ שְׁמוֹ.
ה  כִּי-טוֹב יְהוָה, לְעוֹלָם חַסְדּוֹ;    וְעַד-דֹּר וָדֹר, אֱמוּנָתוֹ.
תהילים ק: פרק ק בתהילים מזמור לתודה. (צילום: George Marcel/shutterstock)

תהילים ק: פרק ק בתהילים מזמור לתודה | ישנה מעלה גדולה להגיד את פרק ק' בשירה ובזמרה לה' יתברך, רואים ישועות גדולות - הרב שלום ארוש:

תהילים ק: פרק ק בתהילים מזמור לתודה. (צילום: Jose HERNANDEZ Camera 51/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך