סידור תפילה

כתבות אחרונות בסידור תפילה

תפילת בוקר המקוצרת לאישה

אתן עסוקות עם הילדים? עובדות קשה בבית ובחוץ? נמצאות במרוץ תמידי? מה עושים כשאין ממש זמן להתפלל? תצטרכו רק כמה דקות פשוטות שבוודאי יש לכן במהלך היום – תפילת בוקר לאישה

פרקי אבות - מסכת אבות

פרקי אבות - מסכת אבות: מדובר במסכת ה-9 בסדר נזיקין במשנה. המסכת הזו עוסקת בענייני מוסר, מידות טובות ודרך ארץ. בתוכה נכללים חמישה פרקים, במהלך השנים התווספו להם קטעים נוספים. אך המקור - לפניכם

כל הספר: התהילים השלם

כל הספר: התהילים השלם מובא לפניכם אשר נכתב ע"י דוד המלך והמשיך אותו שלמה בנו. התהילים מסוגלים לסגולות נפלאות, ניתן לקרוא אותם בכל עת.

כל סדר תפילת שמונה עשרה

כל סדר תפילת שמונה עשרה, תפילת 18, הינה תפילת העמידה שנאמרת בתפילת שחרית, מנחה וערבית. הכלול בה גם חזרת הש"ץ. לפניכם כל סדר תפילת שמונה עשרה

סֵדֶר הַדְלָקַת נֵרוֹת חֲנֻכָּה

מצות נר חנוכה להדליק בפתח הסמוך לרשות הרבים, משום הנס וכו', אם יש לו חלון לרשות הרבים ידליקם שם, ואם לא - מדליקם בפתח כלשהו. ומצוה שיניחם בטפח הסמוך לפתח משמאל, שתהא מזוזה מימין ונר משמאל, ונמצא שהוא מסובב במצוות.

תפילת ראש חודש - הלל

תפילת ההלל נאמרת במקור בבית המקדש כהודאה וחגיגה על העלייה לרגל והלווים היו שרים בבית המקדש, לפניכם כל סדר תפילת ראש חודש

תפילת ערבית - נוסח עדות המזרח

תְּפִלַּת עַרְבִית הנערכת בערב לאחר צאת הכוכבים - יעקב תיקן תפילת ערבית שנאמר ויפגע יעקב במקום, אין פגיעה אלא תפילה שנאמר "ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי", מסכת ברכות

תפילת מנחה - הסדר המלא; נוסח עדות המזרח

חצי שעה לאחר חצות היום ועד לשקיעת החמה - זהו זמן תפילת מנחה. אין אליהו נענה אלא בשעת המנחה, יצחק תיקן תפילת מנחה שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב ואין שיחה אלא תפילה שנאמר: 'תפלה לעני כי יעטף ולפני ה' ישפך שיחו' | נוסח תפילת מנחה

   12>>>