סידור תפילה

"אין אנחנו מספיקין להודות": הקונפליקט שקיים ב'נשמת כל חי'

נשמת כל חי זהו מזמור שאנו נוהגים לומר בעת היוושעות מצרה מסוימת שפקדה אותנו וגם כדי להגביר את האור. הרי כשמודים, ה' מגביר את החסד עם האדם. הרב עזרא עטיה זצוק"ל סיפור שסיפר שדרכו הוא בוחן האם ייתכן שקיים קונפליקט ב"נשמת כל חי"?

תפילת בוקר המקוצרת לאישה

אתן עסוקות עם הילדים? עובדות קשה בבית ובחוץ? נמצאות במרוץ תמידי? מה עושים כשאין ממש זמן להתפלל? תצטרכו רק כמה דקות פשוטות שבוודאי יש לכן במהלך היום – תפילת בוקר לאישה

תפילת הדרך לטיסה במטוס

יש נוהג לומר את תפילת הדרך בכל נסיעה מחוץ לעיר (מעל 72 דקות לפי חלק מהפוסקים) על מנת להגיע אל מחוז חפצנו לשלום. האם גם לפני טיסה צריך לומר תפילת הדרך?

פרקי אבות - מסכת אבות

פרקי אבות - מסכת אבות: מדובר במסכת ה-9 בסדר נזיקין במשנה. המסכת הזו עוסקת בענייני מוסר, מידות טובות ודרך ארץ. בתוכה נכללים חמישה פרקים, במהלך השנים התווספו להם קטעים נוספים. אך המקור - לפניכם

כל הספר: התהילים השלם

כל הספר: התהילים השלם מובא לפניכם אשר נכתב ע"י דוד המלך והמשיך אותו שלמה בנו. התהילים מסוגלים לסגולות נפלאות, ניתן לקרוא אותם בכל עת.

כל סדר תפילת שמונה עשרה

כל סדר תפילת שמונה עשרה, תפילת 18, הינה תפילת העמידה שנאמרת בתפילת שחרית, מנחה וערבית. הכלול בה גם חזרת הש"ץ. לפניכם כל סדר תפילת שמונה עשרה

סֵדֶר הַדְלָקַת נֵרוֹת חֲנֻכָּה

מצות נר חנוכה להדליק בפתח הסמוך לרשות הרבים, משום הנס וכו', אם יש לו חלון לרשות הרבים ידליקם שם, ואם לא - מדליקם בפתח כלשהו. ומצוה שיניחם בטפח הסמוך לפתח משמאל, שתהא מזוזה מימין ונר משמאל, ונמצא שהוא מסובב במצוות.

תפילת ראש חודש - הלל

תפילת ההלל נאמרת במקור בבית המקדש כהודאה וחגיגה על העלייה לרגל והלווים היו שרים בבית המקדש, לפניכם כל סדר תפילת ראש חודש

   123>>>