חגים ומועדים

בקשתה המוזרה של בתו של הבעל שם טוב בעיצומה של שמחת תורה

הבעל שם טוב הקדוש היה ידוע בתור אחד שסוחף את תלמידיו אחריו, לתפילה, לשמחה וליראת השם. בעת שמחת תורה כשכל התלמידים של הצדיק רוקדים מסביב לתורה הקדושה, לאחד מתלמידיו נקרעה הנעל. ראתה זאת בתו של הבע"ש ומה אמרה לאותו הבחור?