גדולי ישראל

ההילולה של הפרשן הגדול מכל הזמנים: רש"י הקדוש

הגאון המקובל הרב יצחק בצרי שליט"א בשיעור הבוקר אמר כי היום ההילולה של הפרשן הגדול ביותר על כל התנ"ך וספרי התלמוד בבלי וכ'ו. רבי שלמה יצחקי  המכונה רש''י. שחי בצרפת נפטר לפני כ-900 שנה ביקש להדליק נר לכבוד הצדיק ולספר את הסיפור הבא שהוא מוסר השכל ועצום איך צריך יהודי להתנהג.

העולם היהודי מציין 9 שנים להסתלקותו של הגרי"ש אלישיב

תלמידו הגאון רבי בן ציון קוק סיפר לרגל היארצייט: פעם בא לשיעור פסיכולוג גדול מארה"ב, הרב גרינוולד, ויצא מהשיעור משתומם. יהודי כל כך זקן, שכל השיעור יושבים לפניו צעירים ומקשים קושיות ללא הרף, והוא נשאר במנוחת נפש, בכזה רוגע? בדרך כלל בגיל כזה כבר מאבדים את הסבלנות. והוא שליו, במנוחת נפש, בלי רוגז.