יום ההסתלקות של האדמו"ר הרי"צ: 10 עובדות על מסע חייו המטלטל
(צילום: מאת בארי גוראריה - Jewish Educational Media (jem),CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50131404/מאת משתמש:אבגד - משתמש:אבגד, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10313312)

גדולי ישראל

יום ההסתלקות של האדמו"ר הרי"צ: 10 עובדות על מסע חייו המטלטל

י' שבט הוא יום הסתלקות של האדמו"ר הריי"צ, האדמו"ר ה-6 של חב"ד, ויום הנשיאות של ממשיך דרכו, הרבי מלובביץ'. לשם כך הרב קדוסי קיבץ 10 עובדות יקרות מפז על אודותיו של הצדיק

הרב ארז קדוסי   
יום ההסתלקות של האדמו"ר הרי"צ: 10 עובדות על מסע חייו המטלטל
(צילום: מאת בארי גוראריה - Jewish Educational Media (jem),CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50131404/מאת משתמש:אבגד - משתמש:אבגד, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10313312)
אא

י' בשבט יום פטירת האדמו"ר הריי"צ, הרבי יוסף יצחק שניאורונסון זצוק"ל: 73 שנים לפטירתו של האדמו"ר השישי של חב"ד

לפניכם 10 עובדות על מסע חייו הקדושים:

1. לידת האדמו"ר הריי"צ: רבי יוסף יצחק שניאורונסון הוא בן יחיד להוריו, הוא נולד בתאריך י"ב תמוז, שנת ה'תר"ם (1880 למניינם),בעיירה לובביץ' שברוסיה, לאביו הצדיק רבי שלום ולאימו הצדקנית שרה ע"ה.

2. התעלות האדמו"ר הריי"צ: מקטנותו האדמו"ר ינק תורה וחסידות, שמע ולמד בימי נעוריו את כל סיפורי החסידות במחיצתם של דודיו וזקניו. מורו הראשון 'בחיידר' (בתלמוד תורה) היה רבי יקותיאל מלמד דרדקי זצ"ל שיחד הם למדו יחד את כל סיפורי חב"ד, וכך החכים וסלל את דרך החסידות לדורי דורות "כדולה ומשקה לצאן חסידיו", בנעוריו התלווה לאביו לאספות הרבנים שהתקיימו ברוסיה ובאירופה.

3. חתונתו של האדמו"ר הריי"צ: בגיל 17 נכנס לחופה וקידושין עם מרת נחמה דינה, להם נולדו שלוש בנות: חנה, חיה מושקא (אשת הרבי מלובביץ') והבת השלישית שיינא (נספתה בשואה יחד עם בעלה הי"ד).

4. מנהיגות האדמו"ר הריי"צ: לאחר חתונתו מונה על-ידי אביו למנהל בפועל של ישיבת חב"ד "תומכי תמימים" ובנוסף לכל הוא מונה גם לוועד הרבנים, שם הוא סייע להגנה המשפטית (במשפט עלילת הדם של מנחם בייליס). בשנת 1920 התמנה למנהיגה של חסידות חב"ד ליובאוויטש.

אחרי כל זאת, האדמו"ר הריי"צ מונה לרב העיר מוסקבה (ברוסיה) והפיץ תורה, חסידות וחינוך יהודי לתלמודי התורה ולישיבות רבות ברחבי העולם.

5. מסירות נפשו של האדמו"ר הריי"צ: הקים רשת חשאית (בברית המועצות) של תלמודי תורה וישיבות ובעיקר התמקד ברעיון הפצת היהדות על ידי "שלוחים" - רבני חב"ד שפעלו ופועלים עד היום, למען קיום המצות בכל נושא יהודי ולכל יהודי! (ברחבי העולם כולו),מטרתם היא להגדיל תורה ולהאדירה הכוללת פריסה של קהילות בכל מקום שבו מתגוררים יהודים. ובכל קהילה יהיה: בתי-כנסת, מקוואות טהרה, שחיטה כשרה ומוהלים.

6. עוצמת הקדושה של האדמו"ר הריי"צ: בעקבות פעולותיו בקודש - השלטון הרוסי החל לעצור זאת ולמנוע את כל הפצת התורה של האדמו"ר. השלטון מנע באכזריותו הרבה על ידי סוכני הק.ג.ב שהיו נגד "השלוחים". השלטון לא עצר בעצמו ושיגר שוב ושוב לאדמו"ר הריי"צ  אזהרות להפסיק להפיץ יהדות ולעצור את לימוד התורה. אך הרבי לא נרתע והמשיך להפיץ תורה ברבים ולשלוח "שליחים" נוספים מתוך אהבת ישראל, יראת אלוקים ורצון לקרב הגאולה.

7. מאסרו של האדמו"ר הריי"צ: ביום רביעי ט"ו בסיון שנת תרפ"ז (לאחר תפילת ערבית) בנוכחות בנותיו, וחתנו הרב שמריהו גואריה, פרצו לביתו של הריי"צ (רבי יוסף יצחק) ואסרו אותו לעיניהם וכל זאת מפאת המשכת הפצת התורה ולא פחד או רתיעה מאף בריה שבעולם, ובעת הבאתו למאסר הגיב הרבי בשלווה ובביטחון בבורא עולם ואמר: "אני סומך רק על השי"ת, לא חטאתי בשום דבר, אלא אם כן זייפתם עלילה נגדי" (בספריו האדמו"ר הריי"צ מתאר את מסע חייו וביניהם את רגע המאסר המחזק באמונה ובביטחון בה' יתברך).

8. "והעיקר לא לפחד כלל": בבית הכלא האדמו"ר הריי"צ עבר ייסורים קשים מהמשטר, שכן איימו עליו בהריגה. כששתק בעת החקירה כיון אחד מהסוהרים מול פניו אקדח ואמר: "צעצוע זה מסוגל לפתוח את הפה גם לאילמים!" ועל כך השיב האדמו"ר הריי"צ: "צעצוע זה עושה רושם רק על מוני לב שאין להם אלא עולם אחד וכמה אילים. אבל אנחנו, שיש לנו א-ל אחד ושני עולמות - צעצוע זה שאתם מראים לא רק שאינו מבהיל אלא גם לא עושה כל רושם".

(יש לציין שהאדמו"ר הריי"צ היה במשך חייו 7 פעמים במאסרים, הראשון בגיל 11 שמנע משוטר להכות יהודי ועוד מאסרים המלווים בעלילות שווא).

9. "ממאסר לחג הגאולה": בעקבות גל אדיר של מחאה בכל העולם היהודי על מעצרו האדמו"ר הריי"צ השתחרר מבית המאסר ביום ראשון ג' בתמוז (ה'תרפ"ז /  1927 למניינם),לאחר ימי המאסר בהוראת בית הסוהר יצא "לגלות", הוגלה לעיר קוסטרמה (עיר דלה מאוכלוסייה יהודית).

ונאלץ להתייצב במשרדי המשטרה החשאית פעם בשבוע (הק.ג.ב) עד שקיבל פטור לחלוטין ןבירך את הברכה "ברוך הגומל לחייבים טובות!", וזכה משמיים על ידי תפילות של רבני הקהילות ועם ישראל לגאולה פרטית לגאולה כללית למען כל יהודי בעולם להמשיך להפיץ את התורה.

בתאריך שחרורו, כתב מכתב וזו לשונו: "לא אותי בלבד גאל הקב"ה כי אם גם את כל מחבבי תורתנו הקדושה, שומרי מצוה וגם את כל אשר בשם ישראל יכונה". היום י"ב לחודש תמוז הוא חג גאולת עוסקי הרבצת תורה וחיזוק היהדות מותרת והיא על פי חוק המדינה.

מאז התאריכים י"ב וי"ג בתמוז נקבעו בכל מושבות אנ"ש (אנשי שלומנו) כחג הגאולה. בימים אלו חסידי חב"ד לא אומרים תחנון (חוגגים גם את תאריך ג' בתמוז) ומוסיפים מוסדות ללימודי תורה בארץ ובעולם.

10. "יפוצו מעיינותיך חוצה": האדמו"ר הריי"צ, בחר לממשיך דרכו בחסידות חב"ד את חתנו הרבי מנחם מנדל שניאורסון מלובביץ' האדמו"ר השביעי של חב"ד. האדמו"ר הריי"צ נפטר בתאריך י' בשבט ה'תש"י (1950 למניינם) בארה"ב (ברוקלין) ונטמן בבית הקברות מונטיפיורי בניו-יורק.

הותיר ספרים רבים מאמרים 'כצאן ברזל' בכל בית-כנסת וספריית בית חב"ד בארץ ובעולם. אחיי ורעיי, בזכות מסירות נפש של האדמו"ר הריי"צ עבור כל יהודי אנו רואים עד היום בארץ ובכל רחבי העולם "בית חב"ד המקרבים מתוך שמחה כל 'נשמה' וכל זה למען הגאולה!

יהי רצון שנזכה לגאולה במהרה בימינו, הצב"י, ארז קדוסי.

צפו בכבוד הרב שמואל גיברץ שליט"א ממרכז נשמה על יום ההסתלקות של האדמו"ר הריי"צ:

להמשך קריאה
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו
(צילום: מאת בארי גוראריה - Jewish Educational Media (jem),CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50131404/מאת משתמש:אבגד - משתמש:אבגד, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10313312)
שידור חי