6 עצות ש(כנראה) לא ידעתם מרבי חיים חורי זיע"א
בעת עלייתו ארצה. (צילום:מאת מרצ'ל מיכאל אלמגור - (Example (שיחה · תרומות)} באמצעות פיקיוויקי - מאגר תמונות שיתופי לשימוש חופשי, נחלת הכלל, https://comm

גדולי ישראל

6 עצות ש(כנראה) לא ידעתם מרבי חיים חורי זיע"א

הבבא סאלי היה שולח אנשים להתברך אצלו. התחתן ובגיל 29 חשך עליו עולמו. אחד מהגדולים שעם ישראל הכיר - רבי חיים חורי זיע"א. 6 עצות שכנראה טרם הספקתם לשמוע מרבי חיים חורי זצוק"ל

הרב ארז קדוסי   
2
6 עצות ש(כנראה) לא ידעתם מרבי חיים חורי זיע"א
בעת עלייתו ארצה. (צילום:מאת מרצ'ל מיכאל אלמגור - (Example (שיחה · תרומות)} באמצעות פיקיוויקי - מאגר תמונות שיתופי לשימוש חופשי, נחלת הכלל, https://comm
אא

כ"ה באייר, יום ראשון הקרוב (2.6.24 למניינם), יחול יום ההסתלקות של רבי חיים חורי זיע"א. אלפים צפויים לפקוד את ציונו הקדוש שבעיר בבאר שבע. 

ועכשיו, 6 עצות לחיים וגאולה מתוך הספר "תוכחת חיים" מתורת רבנו הגה"צ רבי חיים חורי זצוק"ל:

1. על ידי מה יבוא המשיח?
שני הציטוטים "ערכתי נר למשיחי" (תהילים קלב) ו-"שבת אחים גם יחד" (תהילים קל"ג) סמוכים אחד לשני בתהילים. מכך לומד רבי חיים חורי שעל ידי האחדות יבוא משיח צדקנו.

2. הדרך לכבוש את יצר הרע:
"תורת יהוה תמימה משיבת נפש" (תהילים י"ט, ח). סופי תיבות של הפסוק בגימטרייה מניינן הוא 710, כמספרם של ראשי תיבות של שבעת השמות של יצר הרע (מסכת סוכה דף נב) רע, ערל, טמא, שונא, מכשול, אבן, צפוני. מתוך כך למדים שעל ידי התורה זוכים לכבוש את יצר הרע.

3. רוצים שהתפילה שלכם תתקבל? "להיות עקשן וטרדן":
יש להרבות בתפילה ובתחנונים לפני הקב"ה, כי צריך להיות טרדן ועקשן בתפילות ובבקשות מה' ולבקש ללא הרף, כתינוק המטריד את אביו ואינו מרפה עד שתתמלא בקשתו.

4. מה יותר חשוב מקיום מצווה?
שמחה של מצוה היא שמחה אמיתית ושלמה, והיא בעצמה מצוה מן התורה, כי היא עבודה גמורה להשם יתברך וחשובה יותר מהמצווה עצמה.

5. אתם יודעים מה ברכה של עני מסוגלת לחולל?
אחיי ורעיי, חובה עלינו להתחזק במצות הצדקה הגדולה, ומתוך כך נזכה לטובות מרובות מאלוקי השמיים. גם מצד העני שתמיד מברך את הנותנים והמתנדבים ומתפלל לחייהם והצלחתם ותפילתו רצויה וכך מקובלת תפילתו לפני הקב"ה ככתוב בתהילים: "קרוב ה' לנשברי לב". וכן ידוע המפשט "תפילה לעני כי יעטוף" (תהילים קב) מכך ניתן ללמוד כי הקב"ה עוטף את דמעותיו ותפילותיו של העני.  

6. רוצים ברכה לחיים טובים?
האמונה - היא עיקר הכל ושורש לכל להיות ברכה השרויה בכל מעשיו.

- - - - - - - - - - - - - - - -

"עולמו של צדיק"

באי ג'רבה (תוניס) אביו רבי אברהם חורי זצ"ל ורעייתו הרבנית ע"ה זכו לבנות צדיקות, על אף זאת הם הייתה להם צפייה אחת במשך שנים בה הם החזיקו באמונה עיקשת – והלא היא לזכות לבן זכר. ברוך ה' לאחר ברכתו של רבה של ג'רבה, הגאב"ד הגדול רבי משה זקן מזוז זצוק"ל, זכו ההורים לברכת הרב.

ובעת הריונה נשאה את עיניה למרום כשדמעות זולגות מענייה ולוחשת תפילה: "אנא ריבון העולמים זכה אותי בבן תלמיד חכם וצדיק כרבנו רבי משה זקן מזוז זיע"א. תפילתה חצתה את רקיעי השמיים, שהרי "שערי דמעה לא ננעלו", והגיעה לפני מלך מלכי המלכים (ואף רבי משה זקן מזוז זצוק"ל היה לרבו של בנה רבי חיים חורי והעביר לו את התורה בקדושה ובטהרה).

רבנו חיים חורי זצוק"ל נולד בשנת ה'תרמ"ה (1885 למניינם) ובשנת 1954 בהיותו בן 70 שנה עלה לארץ ישראל והתיישב בעיר בארשבע עד שהסתלק מן העולם, בכ"ה באייר הת'שי"ז (1957 למניינם).

איך רבנו חיים חורי התייחס להוריו?
רבינו חיים זצוק"ל משבח את הוריו (בהספד) וזו לשונו: "אבי, אבי, אשר עמל בי וגידלני ועל כתפיו, נשאני ובזיעת אפו לחם האכלני..." ועל אמו ע"ה העיד: "ואת עלית על כולנה", אמו הייתה מלווה אותו לבית המדרש, ועל אף הקושי בפרנסת הבית אמו הצדקנית אספה פרוטה לפרוטה ממלאכתה ורכשה עבורו גמרא ,מקרא וספרי קודש, כדי שבנה יתעלה בלימוד התורה.

כמה פעמים היה חוזר על לימודו?
מקטנותו היה חוזר על לימודו ארבעים פעמים! מתוך שקידה והתמדה, כך הרחיב את ידיעתו בכל חלקי הפרד"ס, כאשר בגיל שמונה עשרה הוסמך לרבנות והוזמן לדרוש ברבים וללמד תלמידים.

מתי התחתן?
נשא אישה. ובהיותו בן עשרים ותשע בלבד חשך עליו עולמו - בפטירת רעייתו הראשונה ע"ה והותירה לו שתי בנות, רבינו נשא בשנית את הרבנית סעדונה ע"ה ונולדו לו שבעה בנים וארבע בנות.

רבינו חיים זצוק"ל היה בעל חסד ורחמים, מסייע לחתנים לכלות, לכל מי שהיה שרוי בחובות  - רבנו חיים היה מתאמץ בכל כוחו לעוזר לו מכספו.

בתפילתו היה זועק בבכי וזיעה, מקירות לבו, למען קירוב הגאולה וביטול הגזירות מעם ישראל ולרחמי שמיים מתוך אהבתו לעם ישראל.

רבנו זצוק"ל הותיר שישה ספרים הכוללים: דרשות, הספדים ועל המועדים ש"ס והתנ"ך. רבינו חיים השאיר אחריו דור ישרים ומבורך, וביניהם ממשיך דרכו הגאון הצדיק רבי ינון חורי זצ"ל אשר נפטר ט"ו בשבט תשס"ד (2004). גדולי ישראל היו שולחים להתברך בציונו הקדוש לבקשת רחמים ,לברכה וישועה, מתוכם היה גם הבבא סאלי הקדוש, רבי חיים חורי היה אחד מהגדולים שעם ישראל ידע והכיר.

יהי רצון שזכות הצדיקים תגן בעד כל ישראל וזכה יחד לגאולה במהרה אמן. בברכה, הצב"י ארז קדוסי.

תודה לזמרים עופר סופר, חיים צדוק. עיבוד: ישי דנוך. האזינו לשיר לכבוד רבי חיים חורי:

להמשך קריאה
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו
בעת עלייתו ארצה. (צילום:מאת מרצ'ל מיכאל אלמגור - (Example (שיחה · תרומות)} באמצעות פיקיוויקי - מאגר תמונות שיתופי לשימוש חופשי, נחלת הכלל, https://comm
שידור חי