7 עובדות על רבי חיים פלאג’י
ציונו של הרב חיים פלאג’י בטורקיה. (צילום: באדיבות באדיבות הרב שלמה זביחי שליט"א רב קהילת ’תפארת רפאל’)

גדולי ישראל

156 שנים לפטירתו של רבי פלאג’י: 7 עובדות

156 שנים לפטירת הצדיק רבי חיים פלאג'י. מה היה פועלו הרב לקהילה שלו? ומדוע בער בו הרצון להתיישב בארץ והוא נמנע מכך? וכן על המשברים הנוראיים שפקדו אותו בחייו

הרב ארז קדוסי   
7 עובדות על רבי חיים פלאג’י
ציונו של הרב חיים פלאג’י בטורקיה. (צילום: באדיבות באדיבות הרב שלמה זביחי שליט"א רב קהילת ’תפארת רפאל’)
אא

156 שנים לפטירת הצדיק, הפוסק והמקובל רבי חיים פלאג'י זצוק"ל מגדולי רבני טורקיה. כמה עובדות מסע חייו המורכב:

1. לידת הצדיק:
רבי חיים פלאג'י נולד בשנת ה'תקמ"ח (1788) יום רביעי בתאריך: י"ז בטבת עד שנת ה'תשכ"ח (1869) בתאריך י"ז בשבט.
רבי חיים פלאג’י

אמו הצדקת קאלי-קאדין בת הגאון הראש"ל רבי יוסף רפאל חזן, בעל סדרת הספרים "חקרי לב". ואביו, הגאון החסיד רבי יעקב בן רבי חיים פלאג'י.

משחר ילדותו גדל רבנו בקדושה ובטהרה במחיצת סבו מצד אמו וינק ממנו את תורתו, בגיל עשרים נשא את אשתו הראשונה את הרבנית אסתר ע"ה שנפטרה בימיו ולאחר מכן נשא אשה בשנית. בחלק מספריו הוא משבח את נשותיו וגם שקד והתמיד בלימוד התורה.

בגיל עשרים וחמש בלבד הוסמך על ידי זקנו רבי יוסף רפאל חזן זיע"א בתואר "החכם השלם", ולאחר פטירת אביו רבי יעקב פלאג'י זיע"א הסכים להתמנות בגיל ארבעים לדיין. בהיותו בן חמישים ושבע הוא מונה לרב הראשי (החכם באשי) כלומר,"ראש החכמים", במעמד מיוחד בליווי עשרות רבנים ובהסכמת הסולטן הטורקי שהעניק לו אות הוקרה על מעמדו ונתן ברשותו את כל הסמכויות וחיילי פיקוח לצורך ניהול הקהילה בדרך היהדות.
חליפתו שלבש בזמן הכתרתו. (צילום: באדיבות הרב שלמה זביחי שליט''א רב קהילת 'תפארת רפאל')

2. צדיק יסוד עולם:
אל רבי חיים פלאג'י זיע"א פנו בעצות ובשאלות הלכה "מארבע כנפות הארץ" שוויץ, דמשק, מצרים, פריז, בגדד וכן חכמי ירושלים וכו', ואף התכתב עם חכם יוסף חיים זיע"א מבגדד שהיה צעיר ממנו בשנים. רבנו חיים פלאג'י כתב שבחים רבים בספריו על חכם יוסף חיים וציין את חיבתו היתרה. כמעט  ואין מכתב-שאלה שהגיע לשולחנו שרבנו לא נתן לו מענה ותשובה.
תמונה נדירה של רבי חיים פלאג'י (היושב במרכז) סביב תלמידיו.

3. חלומות מתגשמים:
רבי חיים פלאג'י זיע"א היה חולם וזוכה לגילויים מן השמיים, דבר פלאי. לדוגמה: שם ספרו "פעולת צדיק לחיים" על מסכת אבות וכך אמרו לו מן השמיים (מצורף צילום הקדמת ספרו).  ועוד בספרו 'לב חיים' ו-'כף החיים' ועוד… מתאר רבנו שגילו לו מן השמיים בחלום כי עתידים להיות גזירות רעות ח"ו, רבינו לאחר החלום היה מודיע לכל קהילה כיצד יש  לתקן את מעשיהם לביטול הגזירה על ידי חזרה בתשובה ותפילה, וברוך השם כל שרבנו הורה הקהילה עשת, והועיל לטובה.
בית המדרש בעליית גג ביתו. (צילום: באדיבות הרב שלמה זביחי שליט''א רב קהילת 'תפארת רפאל')

4. "חיים באמונה על אף המשברים":
רבו חיים פלאג'י חיבר 68 ספרים כמניין המילה "חיים" בכל מקצועות התורה. עדות נדירה מכתב יד קודשו בהקדמה לספרו 'חיים לראש' - הראשון שניצל מהשריפה הנוראה שפקדה את עירו וביתו בשנת ה'תר"א בי"א מנחם אב.

סה"כ נשרפו (ד"ן) 54 ספרים: ביניהם פירוש על הזוהר, על מדרש רבה, מדרש תנחומא, ארבעת חלקי שולחן ערוך, דיני ספר תורה וכו'. לפניכם ציטוט חלקי המתאר את צערו: "ובאותם הימים בל עמי מרוב צערי ותדד שנתי מעיניי והייתי בוכה יומם וליל איכה נהיית הרעה הגדולה הזו ועיני מקור דמעה…"

הרב נפל למשכב מרוב צער, בנו רבי אברהם פלאג'י זיע"א שאל את אביו שאלות בתנ"ך ובהלכה, וכך התאושש רבנו חיים פלאג'י והתחיל לכתוב מחדש, ובכל זמן שהוציא ספר לאור - לכבודו לבש בגד חדש ובירך שהחיינו וכן ערך סעודה עם תלמידי חכמים. רבי פלאג'י עולם לא מכר את ספריו אלא חילק בחינם רק כדי לזכות את הרבים.
חתימת כתב יד קודשו. (צילום: באדיבות הרב שלמה זביחי שליט''א רב קהילת 'תפארת רפאל')

5. כמיהתו לארץ ישראל:
בהיותו בן שבעים שנים חשב לעלות מטורקיה לארץ-ישראל, אך רוב העם הפציר בו לא לעזוב את עירו 'איזמיר' ומרוב אהבתו לארץ ישראל חיבר ספר בשם "ארצות חיים" (שער ח' אות י') על מעלת ישיבת ארץ ישראל, שם מתאר רבנו את רצונו לעלות וליישב את הארץ.

6. בנים צדיקים:
רבנו חיים פלאג'י זכה לשלושה בנים צדיקים ושתי בנות צדיקות: בנו בכורו, הגאון רבי אברהם פלאג'י זיע"א, שימש לאחר פטירת אביו ברבנות כרב של העיר 'איזמיר'. בנו השני, הגאון רבי יצחק רחמים ניסים פלאג'י זיע"א, בעל סדרת הספרים "יפה ללב" על ארבעת חלקי שולחן ערוך. הבן השלישי, הגאון רבי יוסף פלאג'י זיע"א. כל בניו סייעו לאביהם בסידור, בעריכת ספריו הקדושים, להביאם לדפוס ולהוציאם לאור. 
בית המדרש בעליית גג ביתו. (צילום: באדיבות הרב שלמה זביחי שליט''א רב קהילת 'תפארת רפאל')
7. פטירת הצדיק:
עד יום פטירתו לא שינה את סדר לימוד הקבוע, למרות עול הציבור במתן תשובות לשאלות בכל הנושאים. יחד עם עזרה בשלום בית בין האיש לאישה, בין אדם לחברו, בניית בית חולים יהודי שכן אצטרך את סיועם של הנדבנים (השר משה מונטיפיורי ע"ה והברון רוטשילד ע"ה). רבנו משבח בספריו את נדיבותם, תקנות לעם להימנע מהרחת טבח, משתייה חריפה ומעישון אשר גורמים להתמכרות, כך מילא את תפקידו למען קהילתו.
ציונו של הרב חיים פלאג'י באיזמיר שבטורקיה. (צילום: באדיבות הרב שלמה זביחי שליט''א רב קהילת 'תפארת רפאל')

בלילה שקודם פטירתו ערך תיקון חצות, בכה למען קירוב הגאולה ובהיותו בן שמונים ואחת שנים בלבד ביום ט"ו בשבט תרכ"ח, השלים את תיקונו, והחזיר נשמתו המלאה הקדושה והטהורה למי שנותן "חיים", למלך מלכי המלכים הקב"ה. ביום י"ז בשבט התקיימה ההלוויה (שהתעכבה ביומיים),אליה הגיעו ראשי המדינות מכל העולם, הסולטן הטורקי חלק לו כבוד עם צבא המשטר הטורקי יחד עם כל רבני איזמיר שאחזו בכל ספריו סביב מיטתו של רבנו ואחזו בנרות דולקים. בזמן הקבורה ירדו טיפות של מים ורוח כיבתה את הנרות "סימן משמיים שבוכים" וכך גם כבה נרו של הצדיק.
ציונו של הרב חיים פלאג'י באיזמיר שבטורקיה. (צילום: באדיבות הרב שלמה זביחי שליט''א רב קהילת 'תפארת רפאל')ציונו של הרב חיים פלאג'י באיזמיר שבטורקיה. (צילום: באדיבות הרב שלמה זביחי שליט''א רב קהילת 'תפארת רפאל')אומרת הגמרא הקדושה (ברכות יח) "צדיקים במיתתם קרויים חיים" רבנו חיים פלאג'י זצוק"ל הותיר 68 ספרים כמניין המילה "חיים" שנותנים חיים לכל הלומדים בהם בעולם התורה, יהי רצון שזכות הצדיק תשפיע שפע של ברכה ותקרב את הגאולה במהרה אמן.

תודה למבצעים של השיר החדש הנפלא והמרגש על רבי חיים פלאג'י זצוק"ל - משה דאתנר ויגאל מסגדיאן:

להמשך קריאה
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו
ציונו של הרב חיים פלאג’י בטורקיה. (צילום: באדיבות באדיבות הרב שלמה זביחי שליט"א רב קהילת ’תפארת רפאל’)
שידור חי