הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"ט

"אמרו עליו על רבי עקיבא שהיה מחלק קליות ואגוזין לתינוקות בערב פסח כדי שלא ישנו וישאלו", "ליל שמורים - ליל המשומר ובא מן המזיקין", "חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל". ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים ק"ט - כ"ו אדר. צפו

   123>>>