דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא פ"ח - כ"ח תמוז: הרב אקרב
יומא פ"ח - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת יומא

דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא פ"ח - כ"ח תמוז: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא פ"ח - כ"ח תמוז: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - יומא פ"ח - כ"ח תמוז: הרב אקרב
יומא פ"ח - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
יומא פ"ח - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:
דף פח עמוד א
* נחלקו התנאים אם תפילת נעילה פוטרת את תפילת ערבית או לא.
* כל חייבי טבילות טובלין כדרכן ביום הכפורים.
* לדעת חכמים ורב יוסי (בן חלפתא): טבילה בזמנה מצוה, לדעת רבי יוסי בר יהודה: טבילה בזמנה לאו מצוה.
* הרואה קרי ביום כיפור - עונותיו סדורין לימחל.
* הרואה קרי ביום כיפור - ידאג כל השנה כולה, ואם עלתה לו שנה מובטח לו שהוא בן העולם הבא.
 

עוד כתבות שיעניינו אותך