הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"ט

"אמרו עליו על רבי עקיבא שהיה מחלק קליות ואגוזין לתינוקות בערב פסח כדי שלא ישנו וישאלו", "ליל שמורים - ליל המשומר ובא מן המזיקין", "חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל". ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים ק"ט - כ"ו אדר. צפו

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ח

עתידים צדיקים שיחיו את המתים, אילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ, רב ששת חזר על תלמודו כל שלושים יום. סוגיות ואמרות מרתקות. ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים ס"ח - ט"ו שבט. צפו

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ו

מרתק: הסוגיות היום: "הלל עלה מבבל ושימש שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון", "הנח להן לישראל אם אין נביאים הן בני נביאים הן". ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים ס"ו - י"ג שבט. צפו

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ד

אגריפס המלך רצה פעם אחת לדעת את מספר בני ישראל. איך הוא עשה את זה? למה הכהנים עמדו בשורות נפרדות של כסף וזהב? ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים ס"ד - י"א שבט. צפו

   123>>>