דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית ל"א - ט’ טבת
תענית ל"א - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת תענית

דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית ל"א - ט’ טבת

דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית ל"א - ט' טבת: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית ל"א - ט’ טבת
תענית ל"א - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
תענית ל"א - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף לא עמוד א
* אירועים משמחים נוספים שהתרחשו בט"ו באב: (5) יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה. (6) יום שפסקו מלכרות עצים למערכה.
* בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים בט"ו באב וביום כיפור - ומי שאין לו אשה נפנה לשם. (ובברייתא מבואר מה היו אומרות הבנות היפיפיות המיוחסות והמכוערות).
* עתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן עדן וכל אחד ואחד מראה באצבעו.

הדרן עלך מסכת תענית

עוד כתבות שיעניינו אותך