מתי המשיח יבוא 2022: תאריך ביאת המשיח
מתי המשיח יבוא 2022: תאריך ביאת המשיח. (צילום: Efrat Bi/shutterstock)

אחרית הימים

באיזה יום יגיע מלך המשיח?

רבי יהושוע בן לוי היה רגיל לראות את אליהו הנביא - לשם כך שאל אותו מתי יגיע משיח בן דוד שאותו אליהו הנביא אמור למשוח - "כך ענה אליהו הנביא": הרב זמיר כהן במדרש על היום בו יתגלה מלך המשיח, צפו

   
מתי המשיח יבוא 2022: תאריך ביאת המשיח
מתי המשיח יבוא 2022: תאריך ביאת המשיח. (צילום: Efrat Bi/shutterstock)
אא

מתי המשיח יבוא 2022: תאריך ביאת המשיח
בגמרא ישנו מעשה שתרחש לפני 2000 שנים על רבי יהושוע בן לוי, לרבי יהושוע הייתה זכות גדולה והיה רגיל לראות את אליהו הנביא. יום אחד פנה אל אליהו הנביא ושאל אותו: מתי יבוא משיח, הרי אתה אליהו הנביא צריך למשוח אותו למלך, השיב לו אליהו הנביא: "אתה שואל אותי? תשאל אותו", השיב לו רבי יהושוע כי הוא ישמח לשאול את המשיח אך כיצד יוכל לזהות אותו?

השיב לו אליהו הנביא כי עליו ללכת לשערי העיר, שם יראה עניים שאוספים צדקה וביניהם יושב אחד שעליו לפנות אליו (אליהו הנביא נתן לו סימנים כיצד לזהות את הבחור, לפי איך שפותח וסוגר את התחבושות) כי הוא עתיד להיות המשיח.

הלך רבי יהושוע אל שערי העיר, זיהה את אותו האדם, ברכו לשלום ושאל אותו מתי כבודו יגיע, כולם מחכים לו שיתגלה. השיב לו אותו האדם במילה אחת: "היום". שמח רבי יהושוע שמחה גדולה על שידע בדיוק באיזה יום לשאול את השאלה והלך לדרכו. חיכה שעות עד שהשמש כבר החלה לשקוע ועדיין לא בא משיח, לילה כבר הגיע ועדיין משיח לא התגלה.
מתי המשיח יבוא 2022: תאריך ביאת המשיח. (צילום: John Theodor/shutterstock)

כשפגש רבי יהושוע שוב באליהו הנביא סיפר לו את שאירע וכי משיח הבטיח שיגיע באותו היום ולא בא. השיב לו אליהו הנביא שהמשיח כולו תורה, הוא לא מעריך במילים אלא מדבר בקודים ע"פ פסוקים בתורה וכשהוא אומר היום צריך לחפש את המילה היום בתנ"ך ולראות היכן היא מופיעה.

וכך כתבו בפסוק: "היום אם בקולו תשמעו" – במילים אחרות כשמשיח אמר לרבי יהושוע 'היום' הכוונה שמצדו להגיע היום, אך זה תלוי בנו. אם בקולו של הקב"ה נשמע. רק כשעם ישראל ישמע בקול הקב"ה, יתקן את מעשיו ואת מידותיו רק אז יזכו לגילויו של משיח צדקנו. שנזכה במהרה לחזות בפניו, אמן כן יהי רצון.
מתי המשיח יבוא 2022: תאריך ביאת המשיח. (צילום: David Cohen 156/shutterstock)

מתי המשיח יבוא 2022: תאריך ביאת המשיח - הרב זמיר כהן:

מתי המשיח יבוא 2022: תאריך ביאת המשיח. (צילום: Efrat Bi/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך