המשיח יהיה בעל תשובה? דמותו של מלך המשיח
המשיח יהיה בעל תשובה? דמותו של מלך המשיח. (צילום: Pavel Chagochkin/shutterstock)

אחרית הימים

"נפטר כי זלזל במשיח צדקנו": מי יהיה המשיח? ומאיזה בית יבוא?

הרב מאיר אליהו מבאר מאיזה סוג של בית יגיע המשיח? וכן הרב בסיפור מצמרר מפי הרב משה פיינשטיין זצוק"ל על בחור שדיבר רעות על המשיח, ולאחר חודש בדיוק - נפטר.

   
המשיח יהיה בעל תשובה? דמותו של מלך המשיח
המשיח יהיה בעל תשובה? דמותו של מלך המשיח. (צילום: Pavel Chagochkin/shutterstock)
אא

המשיח יהיה בעל תשובה? דמותו של מלך המשיח

הגמרא במסכת סנהדרין אומרת: "אני מחכה שכבר יגיע משיח צדקנו" - המדרש אומר שהמילה 'משיח' היא שוות ערך בגימטרייה למילה 'נחש', בא ללמדנו שמשיח לא יגיע ממשפחה של צדיקים אלא יהיה בעל תשובה, יגיע דווקא מהקליפה ולא מהקדושה.

הגמרא אומרת כמה אסור לנו לזלזל בבעלי תשובה ככתוב: "במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד", ע"פ הגמרא חוזר בתשובה מקבל נשמה חדשה, טהורה וקדושה. הגאון החיד"א אומר שכאשר האישה היא צדקנית והגבר צדקן אז בעל הדבר יודע שיכול לצאת מהזיווג הזה זרע קודש, במיוחד אם הם התפללו לפני קיום מצוות אישות (הזוהר כותב שלפני שעושים את המצווה צריך להתפלל).

אם הם התפללו מגיע מלאך המוות ומבלבל דווקא את האישה כי נשים דעתן קלה. אם אישה נופלת בזה וחושבת על דברים אחרים בעת קיום המצווה, אז הילד שלהם לא יוצא מוצלח. אבל ע"פ החיד"א לפעמים כשהקב"ה רוצה שאותה נשמה תרד לעולם כי היא יקרה כל כך לעולם, הוא יוציא אותה דרך הקליפה, גם אם לא הייתה שם טהרה ואם הייתה לאם לחלוחית של מצווה, של רצון לעשות טוב, דווקא שם הקב"ה יביא את המשיח.
המשיח יהיה בעל תשובה? דמותו של מלך המשיח. (צילום: David Cohen 156/shutterstock)

הרב משה פיינשטיין זצ"ל סיפר כי באחת מהרצאותיו על משיח צדקנו כשעצר אותו בחור שוטה ואמר: כבוד הרב למי אנחנו מחכים? לאיזה אחד מבנות לוט שהשקו את אביהן? (זלזל במשיח צדקנו),הרב ביקש ממנו לא לדבר בצורה כזו על משיח צדקנו אך אותו אדם המשיך בזלזול.

יום למחרת הגיע אותו הבחור אל הרב פיינשטיין כשהוא כולו חיוור וסיפר לרב בבהלה כי חלם חלום בלילה ובו ראה שתי נשים זקנות שפניהן בערו כלפידים והן הציגו עצמן כבנות לוט ואמרו לו: "מדוע זלזלת בנו? אנחנו חשבנו שהעולם נכחד כמו אצל נח ואתה מדבר עלינו לא לשם שמיים? תדע שתבענו אותך בבית דין של מעלה, נשאר לך חודש אחד לחיות ואז תעלה לבית דין של מעלה לסגור את המשך המשפט" - נלחץ הבחור וביקש מהרב פיינשטיין להתפלל עליו, השיב לו הרב פיינשטיין כי הוא מתנצל אבל גם הוא לא יכול לעשות שום דבר בנידון.

למרבה הצער אותו הבחור אכן נפטר לאחר חודש ימים והרב משה פיינשטיין סיפר את הסיפור בהלוויה שלו. כמה צריך להיזהר בלשוננו ולא לזלזל לרגע באף אדם ובטח לא במשיח צדקנו.  
המשיח יהיה בעל תשובה? דמותו של מלך המשיח. (צילום: Seth Aronstam/shutterstock)

המשיח יהיה בעל תשובה? דמותו של מלך המשיח - הרב מאיר אליהו: 

המשיח יהיה בעל תשובה? דמותו של מלך המשיח. (צילום: Pavel Chagochkin/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך