דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים צ"ב - ט’ אדר: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים צ"ב - ט’ אדר: הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים צ"ב - ט’ אדר: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים צ"ב - ט' אדר. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים צ"ב - ט’ אדר: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים צ"ב - ט’ אדר: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים צ"ב - ט’ אדר: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים צ"ב

דף צב עמוד א
* המשנה סוברת שאונן מותר לאכול פסח בערב אך אסור לאכול קדשים, מכיוון שהמשנה סוברת שאיסור אנינות לילה שלאחר יום המיתה הוא רק מדרבנן, ולא העמידו חכמים דבריהם במקום שיבטל מחמתם ממצוה שיש בה עונש כרת.
* מחלוקת בית שמאי ובית הלל היא בערל נכרי שנתגייר בערב פסח, אך בערל ישראל שמל בערב הפסח לדברי הכל טובל ואוכל את פסחו לערב.
* בשלוש הלכות (ערל, הזאה, איזמל) - העמידו חכמים את דבריהם במקום כרת, ובשלוש הלכות אחרות (אונן, מצורע, בית הפרס) - לא העמידו חכמים את דבריהם במקום כרת.

דף צב עמוד ב
* פרק תשיעי, המתחיל בעמוד זה, עוסק בתחילתו בהלכות פסח שני.
* מי שהיה בדרך רחוקה בשעת שחיטת הפסח ושחטו את הפסח וזרקו את הדם בעבורו - לדעת רב נחמן: יצא ידי חובה, לדעת רב ששת: לא יצא ידי חובה.

עוד כתבות שיעניינו אותך