דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים פ"ו - ג’ אדר: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים פ"ו - ג’ אדר: הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים פ"ו - ג’ אדר: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים פ"ו - ג' אדר. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים פ"ו - ג’ אדר: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים פ"ו - ג’ אדר: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים פ"ו - ג’ אדר: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים פ"ו

דף פו עמוד א

* הגמרא מקשה מספר קושיות על רב, שאמר (בסוף העמוד הקודם) ש"גגין ועליות לא נתקדשו", ומתרצת.
* עליית בית קדשי הקדשים חמורה מבית קדשי הקדשים.
* המשנה היא כדעת רבי יהודה הסובר שהפסח נאכל בשתי חבורות אך היחיד לא אוכל את הפסח בשתי מקומות (ולא כדעת רבי שמעון החולק על כך).

דף פו עמוד ב
* לדעת רבי יהודה: יש אם למסורת, ולדעת רבי שמעון: יש אם למקרא.
* לכלה מותר להפוך את פניה כשהיא אוכלת, ודרכה בכך מפני שהיא מתביישת לאכול כשמסתכלים עליה.
* כל מה שיאמר לך בעל הבית - עשה.
* מסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול.
* השותה כוסו בבת אחת הרי זה גרגרן, שנים דרך ארץ, שלשה מגסי הרוח.

עוד כתבות שיעניינו אותך