דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים קי"ט - ז’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים קי"ט - ז’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת פסחים

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים קי"ט - ז’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים קי"ט - ז' ניסן. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים קי"ט - ז’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים קי"ט - ז’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים קי"ט - ז’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים קי"ט

דף קיט עמוד א
* בשר ודם מנצחין אותו ועצב, אבל הקב"ה נוצחין אותו ושמח.
* ידו של הקדוש ברוך הוא פרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובה מיד מדת הדין.
* כל כסף וזהב שבעולם יוסף לקטו והביאו למצרים.
* שלש מטמוניות הטמין יוסף במצרים: אחת נתגלה לקרח, ואחת נתגלה לאנטונינוס בן אסוירוס, ואחת גנוזה לצדיקים לעתיד לבא.
* "עושר שמור לבעליו לרעתו" - זה עשרו של קרח.

דף קיט עמוד ב
* ברכה שאחר ההלל תלויה במנהג המדינה, אך לפני ההלל מצוה לברך, כיון שכל המצוות מברך עליהן עובר (=קודם) לעשייתן.
* לדעת רבי אלעזר בן פרטא: כופלים פסוקים בהלל מהפסוק "אודך" והלאה.
* עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסדו לזרעו של יצחק.
* "אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן" - הגמרא מביאה מחלוקת מה פירוש "אפיקומן". (ונחלקו רב ושמואל אם מותר לאכול במקומו אחר אכילת הפסח).
* לדעת שמואל: בזמן הזה אין מפטירין אחר מצה אפיקומן.

עוד כתבות שיעניינו אותך