דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"ז - כ"ד אדר: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"ז - כ"ד אדר: הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"ז - כ"ד אדר: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים ק"ז - כ"ד אדר. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"ז - כ"ד אדר: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"ז - כ"ד אדר: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"ז - כ"ד אדר: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים ק"ז

דף קז עמוד א

*לדעת אמימר ניתן להבדיל על "חמר מדינה".
* הגמרא מדייקת שאמימר סובר: המבדיל בתפלה צריך שיבדיל על הכוס, אסור לו לאדם שיאכל קודם שיבדיל, מי שלא הבדיל במוצאי שבת מבדיל והולך כל השבת כולו.
* לדעת רב ושמואל: כשם שאין מקדשין על השכר, כך אין מבדילין עליו.
* ישנה מחלוקת תנאים אם ניתן לקדש על שכר.
* שיעור היין שהמקדש צריך לטעום - לדעת ת"ק: כל שהוא, לדעת רבי יוסי בר יהודה: מלוא לוגמיו.

דף קז עמוד ב
* למסקנת הגמרא: מה שנאמר במשנה (בתחילת הפרק) שלא יאכל אדם בערב פסח סמוך למנחה, הכוונה היא למנחה קטנה, ומשום החשש שיאכל את המצה אכילה גסה.
* הגמרא מפרטת דברים שמותר לאכול בערב פסח, למרות שאין אדם רשאי לקבוע סעודתו על הפת בערב פסח מסמוך למנחה.
* רבא היה שותה יין בכל היום של ערב פסח כדי ששתיית היין תגרור את ליבו ויאכל מצה יותר בתיאבון.

עוד כתבות שיעניינו אותך