דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה מ' - ד' חשוון: הרב אקרב
ביצה מ' - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת ביצה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה מ' - ד' חשוון: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה מ' - ד' חשוון: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה מ' - ד' חשוון: הרב אקרב
ביצה מ' - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
ביצה מ' - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף מ עמוד א
* המפקיד פירות אצל חברו - רב ושמואל נחלקו האם התחום של הפירות הוא כרגלי מי שהפקידו אצלו או כרגלי המפקיד.
* המפקיד פירות אצל חברו ויחד לו חברו קרן זוית - לדעת כולם התחום של הפירות הוא כרגלי המפקיד.
* רב הונא היה תלמיד של רב.
* בשר שנתעלם מן העין - אסור. (רש"י)
* המשנה השמיעה לנו בדרך אגב שמומלץ להשקות את הבהמה לפני השחיטה כדי שיהיה נוח להפשיט ממנה את העור.
* ת"ק ורבי נחלקו (בברייתא) מה הם ה"מדבריות" (שאסור לשחוט ביום טוב, משום מוקצה) ומה הם ה"בייתות" (שמותר לשחוט ביום טוב). 

דף מ עמוד ב
* הגמרא מעלה שתי אפשרויות - או שרבי סובר שאין מוקצה חוץ מגרוגרות וצימוקים בלבד (כרבי שמעון),או שסובר שיש מוקצה.
* הגמרא מעלה שלוש אפשרויות ליישוב הסתירה בדעת רבי בין דבריו בברייתא (שיש מוקצה) לבין דבריו לבנו (שאין מוקצה חוץ מגרוגרות וצימוקים).

הדרן עלך מסכת ביצה!

עוד כתבות שיעניינו אותך