דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים קי"ד - ב’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים קי"ד - ב’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים קי"ד - ב’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים קי"ד - ב' ניסן. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים קי"ד - ב’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים קי"ד - ב’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים קי"ד - ב’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים קי"ד

דף קיד עמוד א
* הגמרא מביאה כמה מימרות העוסקות במעלת צמצום הוצאות על אכילה.
* לדעת בית שמאי: מברך על היום ואח"כ מברך על היין, ולדעת בית הלל (והלכה כמותם): מברך על היין ואח"כ מברך על היום - ובברייתא ובגמרא מבואר טעמי המחלוקת.
* לדעת רבי יהושע: אין משגיחין בבת קול.

דף קיד עמוד ב
* ריש לקיש מדייק מהמשנה שמצוות צריכות כוונה, והגמרא מקשה על דבריו, ולמסקנת הגמרא דין זה שנוי במחלוקת תנאים.
* הגמרא מביאה ארבע דעות שונות מה הם "שני תבשילין" שנאמרו במשנה (בעמוד הקודם).
* אם אוכל בטיבול ראשון שאר ירקות - יברך עליהם "בורא פרי האדמה" ויאכל ואח"כ בטיבול שני יברך על החזרת "על אכילת מרור" ויאכל.

עוד כתבות שיעניינו אותך