דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים קי"א - כ"ח אדר: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים קי"א - כ"ח אדר: הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים קי"א - כ"ח אדר: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים קי"א - כ"ח אדר. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים קי"א - כ"ח אדר: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים קי"א - כ"ח אדר: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים קי"א - כ"ח אדר: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים קי"א

דף קיא עמוד א

* ריש לקיש מפרט ארבעה דברים שהעושה אותם דמו בראשו ומתחייב בנפשו (בגלל מזיקים/שדים).
* שלשה אין ממצעין ולא מתמצעין, ואלו הן: הכלב והדקל והאשה, ויש אומרים: אף החזיר, ויש אומרים: אף הנחש.
* הגמרא מפרטת דברים נוספים שיש בהם משום סכנה.

דף קיא עמוד ב
* הגמרא מפרטת חמישה סוגים שונים של צל שרוח רעה שורה בהם.
* הגמרא עוסקת בענייני שדים שונים, ובשד הנקרא "קטב מרירי".
* רב יוסף מפרט שלושה דברים שמביאים לידי עיוורון.
* הגמרא מפרטת דברים שמביאים לידי עניות.

עוד כתבות שיעניינו אותך