דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים קכ"א - ט’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים קכ"א - ט’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת פסחים

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים קכ"א - ט’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב - הדרן על מסכת פסחים

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים קכ"א - ט' ניסן. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים קכ"א - ט’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים קכ"א - ט’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים קכ"א - ט’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים קכ"א

דף קכא עמוד א
* הפיגול מטמא את הידיים - בגלל כהנים חשודים, והנותר מטמא את הידיים - בגלל כהנים עצלים.
* שיעור הבשר (של פיגול ונותר) המטמא את הידיים - נחלקו האמוראים אם השיעור הוא כזית (כשיעור איסורו) או כביצה (כשיעור טומאתו).
* לדעת רבי ישמעאל: זריקה בכלל שפיכה, ורבי עקיבא חולק, ולדעת כולם: שפיכה היא לא בכלל זריקה.

דף קכא עמוד ב
* בפדיון הבן - אבי הבן מברך את שתי הברכות (על פדיון הבן ושהחיינו).

עוד כתבות שיעניינו אותך