דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"כ - ח’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"כ - ח’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת פסחים

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"כ - ח’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים ק"כ - ח' ניסן. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"כ - ח’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"כ - ח’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"כ - ח’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים ק"כ

דף קכ עמוד א
* לדעת שמואל (לפי מר זוטרא): בזמן הזה ניתן להפטיר אחר מצה אפיקומן.
* לדעת רבא (והגמרא מביאה ברייתא כמותו): מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן, ולדעת רב אחא בר יעקב: אחד זה ואחד זה דרבנן.

דף קכ עמוד ב
* בני חוברה שהיו אוכלים את הפסח ובאמצע האכילה ישנו מקצתם - לדעת רבי יוסי אסור להם לחזור ולאכול כשיתעוררו (ומבאר רשב"ם שרבה סובר כדעה זו וכך הלכה).
* לדעת רבי אלעזר בן עזריה (וכך דעת משנתנו): זמן אכילת הפסח הוא עד חצות, ולדעת רבי עקיבא: עד עלות השחר.
* לדעת רבא: מי שאוכל מצה בזמן הזה לאחר חצות - לא יוצא ידי חובתו לדעת רבי אלעזר בן עזריה.

עוד כתבות שיעניינו אותך