צום י"ז בתמוז

כתבות אחרונות בצום י"ז בתמוז

להתגלח בי"ז בתמוז - מה ההלכה?

ביום שבעה עשר בתמוז הובקעה חומת ירושלים - יום זה מציין את תחילתה של תקופת אבלות הנמשכת כשלושה שבועות. האם גברים יכולים להתגלח ביום י"ז בתמוז? תשובתו של הרב עזרא שקלים 

צום י"ז בתמוז – רק לרווקות?

בי"ז תמוז זהו תחילתו של תקופת האבלות הנמשכת כ-3 שבועות: האם נשים מחויבות לצום בי"ז בתמוז והאם יש הבדל בין נשים נשואות לרווקות? זו התשובה מפי הרב ענבה