מי נחשב ידידו הנאמן של הקב"ה? הרב מנחם וייס - צום י"ז בתמוז
(צילום: EAZN/shutterstock)

צום י"ז בתמוז

מי נחשב ידידו הנאמן של הקב"ה? הרב מנחם וייס - צום י"ז בתמוז

הרב מנחם וייס על מה שקרה לאבותינו בי"ז בתמוז ומה הלקחים שניתן לדלות מהם לימינו?

   
מי נחשב ידידו הנאמן של הקב"ה? הרב מנחם וייס - צום י"ז בתמוז
(צילום: EAZN/shutterstock)
אא

הרב מנחם וייס מספר על החורבן שקרה בי"ז בתמוז ושבגללו אנחנו צמים ביום הזה, על כולם לצום אם הם בריאים כי אסור לפרוש מן הציבור מכמה סיבות.

חכמים אומרים שביום הזה קרו חמישה דברים חמורים - ביטול קורבן התמיד שאז לא היו יותר כבשים להקריב כל יום בבוקר ובצהריים, הועמד צלם בהיכל, נשתברו הלוחות והובקעה העיר.

זה בעצם היתה תחילת המפלה שבסופה היה חורבן בית המקדש הראשון והשני בתשעה באב אשר נשרף באש.

יש חיוב לצום ביום הזה, משל למה הדבר דומה? למלך ועשיר שהיו להם אוהבים וקרובים. יום אחד הם ירדו מנכסיהם ונהיו עניים. בכל זאת נשארו איתם כמה אנשים.

כאשר חזרו העשיר והמלך לגדולתם הם העדיפו את קרבתם של מי שהיה איתם כשהיה קשה כי אלו באמת חברים אמיתיים. כך הדבר גם אצלנו בעניין הצומות.

מי שרוצה להרגיש חיבור לקב"ה ולמה שקרה צריך לצום ולא להתחבר רק בזמנים אחרים יותר שמחים כי החיבור לקב"ה נעשה בצורה של אבלות על החורבן ובמקומות האלו נבחנת האמונה בצורה עמוקה.

צפו:

(צילום: EAZN/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך