סידור תפילה

תפילת ערבית - נוסח עדות המזרח

תְּפִלַּת עַרְבִית הנערכת בערב לאחר צאת הכוכבים - יעקב תיקן תפילת ערבית שנאמר ויפגע יעקב במקום, אין פגיעה אלא תפילה שנאמר "ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי", מסכת ברכות

תפילת מנחה - הסדר המלא; נוסח עדות המזרח

חצי שעה לאחר חצות היום ועד לשקיעת החמה - זהו זמן תפילת מנחה. אין אליהו נענה אלא בשעת המנחה, יצחק תיקן תפילת מנחה שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב ואין שיחה אלא תפילה שנאמר: 'תפלה לעני כי יעטף ולפני ה' ישפך שיחו' | נוסח תפילת מנחה