חנוכה

מצמרר: 7 שנים כיסה את עיניו וראה סודות

איך יכול להפוך אדם רשע לצדיק שאהוב על הבורא? צפו בדברים של הרב רביד נגר על החוזה מלובלין ששמר את עיניו במהלך שבע שנים וכאשר באו תלמידיו לגבי אדם אחד שציער אותם הוא הסביר להם על המעלה של זמן הדלקת נרות חנוכה

עשו סיאנס ואחרי 10 שניות קרה הנורא מכל

כוחו המדהים של מזמור צ"א בתהילים: אנחנו אומרים את המזמור הזה בהדלקת נרות חנוכה שבע פעמים, ומקובל מהרב מרדכי אליהו לאומרו ישר והפוך. הוא נאמר גם במהלך תפילת שחרית, בערבית של מוצאי שבת, בהלוויה ועוד. זהו מזמור של שמירה מפחדים וממזיקים. צפו בפרטים על המזמור המועיל גם לשינה ולשמירה מאת הרב רביד נגר

סגולה לעשירות ולזיווג בחג החנוכה

הרב רביד נגר במספר סגולות: האחת לגבי זיווג הגון שבה יש לקרוא את פרשת הנשיאים במהלך כל אחד משמונת ימי החנוכה מתוך קלף של ספר התורה במניין וכן קריאת פרק קי"ט בתהילים (מהרב אברג'יל זיע"א). ומה לגבי סגולה לעשירות? קריאת פרשת הקטורת שבה אדם יכתוב לעצמו על קלף בכתב כשר ויקרא מתוכו. צפו

הרב רביד חושף מה חשוב יותר מנרות חנוכה

מה הדרך הנכונה להתחזק בתורה? הדבר רמוז במחלוקת של בית הלל אל מול בית שמאי לעניין הדלקת נרות. להתחיל במשהו אחד ולאט לאט להוסיף. וגם- כדאי להתחיל בדברים שאפשרי לעמוד בהם. הרב כמדריך כושר של ההתחזקות הרוחנית. צפו בדבריו של הרב רביד נגר

הרב רביד: "מלאכים עומדים מעל החנוכיה"

חג החנוכה הוא זמן מופלא. מובא בשם הבן יששכר שישנם סגולות רבים בכל מיני נושאים בחג הזה. גם עניין של זיכרון בתורה - זכירת לימוד התורה אל מול "להשכיחם תורתך" שרצו היוונים. מוציאים את האדם מן הבור כמו יוסף. הגר"א מתבטא שזוהי חנוכה זמן כמו יום הכיפורים. צפו בדבריו של הרב רביד נגר שמביא מסגולותיהם של חכמי ישראל

"שכח לסגור הדלת": סוד נפש האדם

מה הם ראשי התיבות של המילים נפ"ש ונשמ"ה ומה הקשר בינהם? היוונים ניסו לפגוע לנו בנפש ובשמה. הסוד הוא לסגור את הדלת- כלומר את מה שחשוב לנו מפני השפעות זרות ותרבות יוון להיכנס. צפו בדברים המרתקים של הרב רביד נגר

למה מדליקים נרות בחנוכה?

מצוות החג היא הדלקת חנוכיה, כשבכל יום מוסיפים להדליק נר נוסף, במשך שמונה ימים. על שום מה מצוות החג בהדלקת נרות? והאם יש משמעות מיוחדת להדליק בשמן זית? כמה נרות מדליקים, והאם יש הבדל בין אשכנזים לספרדים? וגם, האם חייבים כל בני המשפחה להיות נוכחים בשעת ההדלקה?

היום: "וזאת חנוכה" - יום מסוגל במיוחד

סגולות נפלאות טמונות בימי החנוכה, כאשר עת הדלקת הנרות פותחת שערי שמים ומשפיעה ישועות לישראל. הימים הללו הם מסוגלים לרפואה מעל הטבע, לפקידת עקרות, להצלחה בחינוך הילדים, ולקירוב הגאולה.