סגולות

הסגולה המופלאה של הנביא ישעיהו בן אמוץ זיע''א

היכן הקבר של הנביא ישעיהו בן אמוץ זיע''א? הגאון המקובל הרב יצחק בצרי שליט"א בביקור בציון הנביא ישעיהו בן אמוץ זיע''א סיפר כי הנביא היה כבד פה וכבד לשון, ואלוקים נתן לו לשון לימודים. הסגולה לילד מגמגם או הסגולה לתת הרצאה/ שיעור טוב

סגולה נוראה ועצומה לומר לפרנסה טובה

הגאון המקובל הרב יצחק בצרי שליט"א הבוקר בשיעור הביא סגולה עצומה להגיד את התפילה הזאת, והביא כי ה'תפארת שלמה' נהג לאומרה פעמיים ביום באמרו כי זו סגולה "נוראה לפרנסה ולהצלחה" תפילתו של רבי מאיר הלוי מאפטא זצ"ל בעל מחבר ספר 'אור לשמים' אשר במרוצת השנים נקבעה כסגולה לפרנסה טובה. ביום ההילולה, כ"ה בתמוז.