ספירת העומר

כתבות אחרונות בספירת העומר

האם מותר לאישה להסתפר בימי העומר?

ימי העומר חלים בהם מנהגי אבלות מסוימים: האם מנהגי האבלות המונעים מגברים להסתפר ולהתגלח בימי העומר, חלים גם על האישה? האם מותר לאישה להסתפר ולצבוע בספירת העומר? התשובה בפנים

כמו טבילה במקווה: המעלה של ספירת העומר

כל יום של ספירת העומר זה כאילו טבל האדם במקווה, המאור והשמש מסמלת עליית שלב בכל יום שעובר - כך נגיע לקדושה. מדברי הזוהר עולה שעם ישראל סופר את ספירת העומר כימי הנידה שמטהרים את האישה, והשפת אמת מסביר דבר מדהים: אדם שלא פספס יום אחד מובטח לו שהוא יהיה קדוש וטהור לדין, ולכן לא דנים אותו בראש השנה. סגולות ועובדות מדהימות על חשיבות הספירה | צפו ברב רביד נגר

שמירת העיניים? סגולה מרבנו החיד"א

סגולה מדהימה מרבנו החיד"א - הרב יוסף חיים דוד אזולאי בנוגע לכך שמי ששומר את עיניו ממראות אסורים במהלך ספירת העומר זוכה לכך שיתקיים בו הפסוק במשלי: "להנחיל אוהבי יש ואת אוצרתיהם אמלא". הגמרא מסבירה שיש שלוש מאות ועשר עולמות ליראי השם והם כמניין י"ש וכך גם המילה עמר בגימטרייה יש, הסגולה הינה גדולה בימים אלו של ספירת העומר ולפיה מי שמקפיד במיוחד על שמירת העיניים זוכה על ידי זה לפרנסה ולהצלחה בכל הענייניים | צפו במסר של הרב רביד נגר

עושים סדר: הִלכות ספירת העומר

האם מותר לכבס? לשמוע מוזיקה? לטייל? מה לגבי קניית או שיפוץ דירה? ומה קורה בכלל בל"ג בעומר? הרב רביד נגר בסרטון קצר ותמציתי מביא לכם את כל ההלכות הרלוונטיות והמעשיות שאתם צריכים לדעת על תקופת ספירת העומר | צפו

הרב חגי צדוק: מדוע סופרים ספירת העומר?

הרב חגי צדוק בסרטון מרתק מסביר את משמעות הספירה: מצד אחד עם ישראל משתחרר מהשעבוד במצרים מבחינה פיזית, אך לדבר הזה יש תכלית והיא נתינת התורה. המקום שבו נמצאים בני ישראל מבחינה פיזית - הוא החופש מהשעבוד אומנם הוא הצעד הראשון לקראת הגאולה. מטרת העיסוק בתורה היא היותו של האדם חופשי מדאגות מתוך הכרה שהתורה היא מטרת האדם | צפו ברב