הרב יהודה סעדיה

כל הכתבות של
נמצאו 143 תוצאות

סוד ההצלחה בחיים: "להשקיע בו את הנשמה שלנו"

גדולי התורה בכל דור הופכים בזכות התמדתם ודבקותם בתורה לבעלי כוחות מיוחדים ולכן ביכולתם לייעץ ולעזור לאנשים. בפרשתנו אנחנו מוצאים שהקב"ה מוסיף ליעקב את האותיות אל, וחכמים מפרשים זאת כאילו יעקב אבינו נמצא ממש אצל כסא הכבוד בשל מעלתו. ואכן, אנחנו רואים אצל גדולי המקובלים בדורות שעברו שהם שלטו בחוכמות ואף בטבע לעיתים בזכות מעלתם