מה יקרה אחרי ביאת המשיח: מי ינצל ממלחמת גוג ומגוג
מה יקרה אחרי ביאת המשיח: מי ינצל ממלחמת גוג ומגוג. (צילום: Creative Travel Projects/shutterstock)

אחרית הימים

מדהים: המציאות בעולם שתהיה אחרי ביאת משיח

"לא תהיה קנאה בעולם" - הרב רפאל אוחיון מסביר כיצד ייראה העולם באחרית הימים לאחר בואו של משיח צדקנו

   
מה יקרה אחרי ביאת המשיח: מי ינצל ממלחמת גוג ומגוג
מה יקרה אחרי ביאת המשיח: מי ינצל ממלחמת גוג ומגוג. (צילום: Creative Travel Projects/shutterstock)
אא

מה יקרה אחרי ביאת המשיח: מי ינצל ממלחמת גוג ומגוג?

בישעיה הנביא מפורטת המציאות שתהיה בעולם לאחר ביאת משיח: "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ" – זאב בד"כ טורף את הכבש וגם הנמר טורף את הגדי, זה למעשה שונה ממנהגו של עולם.

הרמב"ם אומר כי הפסוק הזה הוא בעצם משל לכך שיהיו ישראל יושבים לבטח עם רשעי עכו"ם (עובדי כוכבים ומזלות),המשולים לזאב ולנמר. עם ישראל יישב עם הגויים שרוצים להשמידנו ויחיו עימם בשלום.
מה יקרה אחרי ביאת המשיח. (צילום: Creative Travel Projects/shutterstock)

כולם יחזרו לדת האמת, לא יגזלו ולא ישחיתו, אלא יאכלו דבר המותר בנחת עם ישראל, החיות ימשיכו כמנהגן ויאכלו את מה שהיו רגילות לאכול לפני כן. למעשה כל יושבי תבל יהפכו להיות בני דת אחת, השאיפות והמטרות של כולם יהיו זהות ועל כן לא יהיה שייך יותר פירוד ולא יילחמו עוד. ההבדל בין המציאות שלנו למציאות של אחרי ביאת משיח הוא שיעבוד המלכויות, יהיה שלום עולמי וכולם יהיו בני דת אחת.

תחילה אמור להגיע נביא שיראה לעם את דרך הישר – דרך התורה. לאחר מכן יגיע המשיח ויחזיר את כל האומות לשלום עולמי ולחיים משותפים. יהיה עושר בעולם ולא רעב, לא יחסר דבר. עדיין יהיה עניין של מעמדות במעט בין החזק לחלש אך לא כמו שהיה לפני.
מי ינצל ממלחמת גוג ומגוג. (צילום: Yevhenii Chulovskyi/shutterstock)

הפרנסה תהיה קלה מאוד על האדם ומספיק שיעשה עבודה קטנה וירוויח די והותר על מנת לחיות בכבוד. לא תהיה קנאה ותחרות בין האנשים וכל ההתעסקות תהיה רק בידיעת ה' בעולם.

מה יקרה אחרי ביאת המשיח: מי ינצל ממלחמת גוג ומגוג – הרב רפאל אוחיון:

מה יקרה אחרי ביאת המשיח: מי ינצל ממלחמת גוג ומגוג. (צילום: Creative Travel Projects/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך