חבלי משיח סימנים: 3 שעות אחרונות לפני ביאת המשיח
חבלי משיח סימנים: 3 שעות אחרונות לפני ביאת המשיח. (צילום: Barbarajo/shutterstock)

אחרית הימים

"הזורעים בדמעה ברינה יקצורו" - מי יזכה? סימני חבלי משיח

מה יהיו הסימנים טרום ביאת המשיח? מי יזכה להתעורר ב"תחיית המתים" ומה יהיה עתידם של כל אותם אנשים שלא הקפידו בשמירת תורה ומצוות?

   
חבלי משיח סימנים: 3 שעות אחרונות לפני ביאת המשיח
חבלי משיח סימנים: 3 שעות אחרונות לפני ביאת המשיח. (צילום: Barbarajo/shutterstock)
אא

הסימנים בימי חבלי משיח יהיו מאתגרים במיוחד ומי שיזכה לצלוח אותם, מי שעשה עבודה אמיתית בעולם הזה שהוא מכונה "זמן העבודה", כל אלו שהשתדלו מאוד בקיום תורה ומצוות, ירוויחו זכות עצומה להתעורר ב"תחיית המתים" ולזכות לחזות במשיח צדקנו. אך מה יהא על אותם אנשים שלא השקיעו והתאמצו? אותם אלו שנחו ולא עמלו בתורה ובמצוות? מה יהיה עתידם?

זו שאלה מעולה, אך לא מעט אנשים נוטים לחשוב שרק הצדיקים הגמורים יזכו לחיות בתקופה זו ולקחת בה חלק, זו תפיסה שגויה ומוטעית. ישנן עבירות מסוימות שבעבורן לא זוכים להתעורר ב"תחיית המתים" – אדם שלא האמין בתחיית המתים בגדלותו ובגבורתו של ה' יתברך שמסוגל לכך ולכל דבר בעולם, לא יזכה לקחת בכך חלק.
חבלי משיח סימנים: 3 שעות אחרונות לפני ביאת המשיח. (צילום: irisphoto1/shutterstock)

מי שמלווה בריבית ללא היתר עסקה גם לא יזכה להתעורר ב"תחיית המתים" – היתר עסקה זהו שטר ההופך את העסקה לשותפות קבילה ומוסכמת, מותר לקבל את הרווחים. מי שרוצה להלוות בריבית חייב שיהיה לו היתר עסקה.

אם מדובר בהלוואה אישית שעושים באופן פרטי, יש ללכת לרב שיכתוב שטר היתר עסקה בין הצדדים ואז מותר לקבל את הרווח. הלוואה בריבית אסורה מדאורייתא ומי שעובר עליה זה כל הצדדים שקשורים בהלוואה – גם המלווה וגם הלווה.

אדם שמשכיל לקום מן הנפילות והניסיונות, ללמוד מהטעויות ולתקן את דרכו, בע"ה יזכה בוודאי להתעורר ב"תחיית המתים". חשוב לדעת שלא כולם יהיו באותה הדרגה בתחיית המתים. כל אחד מקבל שכר לפי העמל וההשקעה הפרטית שלו.

כלומר, כל אחד יתעורר בהתאם לרמה הרוחנית שהוא השיג פה בעולם העבודה. כפי שצויין כבר, לאחר "תחיית המתים" אדם לא יוכל יותר להשתנות ברמה הרוחנית שלו. כשהמשיח יגיע אז הרמה הרוחנית שלנו תתועד ותישמר ולא יהיה ניתן ליצור בה שינויים למיניהם.

אדם יוכל להמשיך להתפתח בהתאם לדרגה הרוחנית האישית שלו אך לא מעבר. אדם לא יוכל לשנות את "כלי הקיבול" שלו לאחר ביאת משיח ולכן כדאי שכבר עכשיו נשקיע בפיתוח "כלי הקיבול" שלנו, על מנת שנכין עצמנו בצורה הטובה ביותר לשפע רוחני ונבנה את הדרגה הרוחנית שלנו גם לעתיד לבוא.
חבלי משיח סימנים: 3 שעות אחרונות לפני ביאת המשיח. (צילום: alefbet/shutterstock)

חבלי משיח סימנים: 3 שעות אחרונות לפני ביאת המשיח | הרב שלום ארוש -  מה צופן לנו העתיד - חבלי לידה כחבלי משיח דרמה של הימים האחרונים! 

חבלי משיח סימנים: 3 שעות אחרונות לפני ביאת המשיח. (צילום: Barbarajo/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך