מה מברכים על

מה מברכים על ענבים?

מה מברכים על ענבים? מה מברכים על ענבים ברכה אחרונה? מה מברכים על ענבים סחוטים? מה מברכים על פרי ענבים? מה מברכים על ענבים ירוקים? הרב יהונתן ענבה, רב קהילת 'ואהבת', חולון עונה

מה מברכים על אננס? תלוי בעונה!

בימינו פירות רבים מופיעים בשווקים גם מעבר לעונת הגידול שלהם, בשל התפתחות האפשרויות לאחסון ארוך טווח, אפשרויות גידול בעונות שונות, וייבוא מאזורים שונים בכדור הארץ שבהם עונות גידול שונות. לדוגמה: דינו של הגזר נדון במשנה ברורה ובפוסקי אשכנז ביחס לברכת שהחיינו, ובימינו אין כל ספק בכך הודות להימצאותם במשך כל השנה.