דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה י"ג - ט"ז חשוון
ראש השנה י"ג - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת ראש השנה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה י"ג - ט"ז חשוון

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה י"ג - ט"ז חשוון: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה י"ג - ט"ז חשוון
ראש השנה י"ג - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
ראש השנה י"ג - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:
דף יג עמוד א

* כל מדות חכמים כן הוא (בצמצום): (1) בארבעים סאה - הוא טובל, בארבעים סאה חסר קורטוב - אינו יכול לטבול בהן, (2) כביצה - מטמא טומאת אוכלין, כביצה חסר שומשום - אינו מטמא טומאת אוכלין, (3) שלשה על שלשה - מטמא מדרס, שלשה על שלשה חסר נימא אחת - אינו מטמא מדרס.
* על ארץ ישראל נאמר שהיא "ארץ צבי" (מה צבי קל ברגליו מכל החיות, אף ארץ ישראל קלה לבשל פירותיה מכל הארצות - רש"י).
* למסקנת הגמרא: המקור לכך, שהמועד לקביעת שנת המעשר בתבואה הוא שליש הגידול, נלמד מהפסוק "וְעָשָׂת אֶת הַתְּבוּאָה לִשְׁלֹשׁ הַשָּׁנִים".

דף יג עמוד ב
* המועד הקובע לקביעת שנת המעשר: מיני קטניות – השרשה (והגמרא מבררת את המקור לכך),אילן - חנטה, תבואה וזיתים - שליש הגידול, ירק - לקיטה.
* לדעת רבי שמעון שזורי: יש בילה (ניתן לסמוך על תערובת שנבללה שהיא נבללה כראוי, וכאשר יפריש תרומות ומעשרות זה יחול על כל חלקי התערובת כראוי),לדעת חכמים: אין בילה, לדעת שמואל: יש בילה רק בשמן ויין.

עוד כתבות שיעניינו אותך