דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה כ"ג - כ"ו חשוון
ראש השנה כ"ג - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת ראש השנה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה כ"ג - כ"ו חשוון

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה כ"ג - כ"ו חשוון: הרב פנחס יוסף אקרב

   
 דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה כ"ג - כ"ו חשוון
ראש השנה כ"ג - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
ראש השנה כ"ג - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף כג עמוד א
* נחלקו האמוראים אם יש ארבעה או עשרה מיני ארזים.
* כל שיטה ושיטה שנטלו נכרים מירושלים עתיד הקב''ה להחזירן לה.
* כל הלומד תורה ואינו מלמדה - דומה להדס במדבר, שאין מי שנהנה ממנו.
* כל הלומד תורה ומלמדה במקום שאין תלמיד חכם -  דומה להדס במדבר, כי הוא חביב לכל.
* אוי להם לעובדי כוכבים שאין להם תקנה על כך שהרגו את רבי עקיבא וחבריו.

דף כג עמוד ב
* כל מי שראה את המשואות המבשרות על קידוש החודש - היה נוטל אבוקה בידו ועולה לראש גגו (כדי לסייע בפרסום).
* הגמרא מתלבטת אם החצר אליה התכנסו העדים שבאו להעיד על ראיית הלבנה היתה נקראת בית יעזק (לשון מעולה) או בית יזק (לשון צער).
* היו עושים סעודות גדולות לעדים שבאו להעיד על ראיית הלבנה, כדי שיהיו רגילים לבוא.
* מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנה - כדי שלא תיחלש דעתה של הלבנה (שהחמה רואה אותה חסרה),ומעולם לא ראתה חמה פגימתה של קשת - כדי שלא יאמרו עובדי החמה שהיא יורה חיצים בכופרים בה.

עוד כתבות שיעניינו אותך