דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה כ"ד - כ"ז חשוון:
ראש השנה כ"ד - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת ראש השנה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה כ"ד - כ"ז חשוון

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה כ"ד - כ"ז חשוון: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה כ"ד - כ"ז חשוון:
ראש השנה כ"ד - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
ראש השנה כ"ד - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:
דף כד עמוד א
* הברייתות מפרטות כמה מקרים בהם אין עדות החודש מתקבלת.
* במשנה נאמר: "ראש בית-דין אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודש" - והגמרא לומדת דין זה מפסוקים.
* במשנה ובברייתא מובאות ארבע דעות תנאים: מקדשים רק חודש חסר (וכך פוסק שמואל),רק חודש מלא, גם חסר וגם מלא, אף אחד.
* לרבן גמליאל היו דמויות של לבנה ובאמצעותן חקר את העדים ("הכזה ראית או כזה").

דף כד עמוד ב
* התנאים נחלקו אם מנורת הזהב שעשויה מעץ (ולא ממתכת) כשרה או לא.
* בגמרא מבואר באריכות אלו דמויות של שמשים שמשמשים לפני הקב"ה מותר/אסור לעשות, והגמרא מבררת את הטעם לכך שהיה מותר לרבן גמליאל לעשות דמויות של לבנה.
* טבעת שחותמה בולט - אסור להניחה ומותר לחתום בה, חותמה שוקע - מותר להניחה ואסור לחתום בה.

עוד כתבות שיעניינו אותך