דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה ג’ - ו’ חשוון: הרב אקרב
ראש השנה ג’ - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת ראש השנה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה ג’ - ו’ חשוון: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה ג’ - ו’ חשוון: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה ג’ - ו’ חשוון: הרב אקרב
ראש השנה ג’ - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
ראש השנה ג’ - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:
דף ג עמוד א

* "וַיִּשְׁמַע הַכְּנַעֲנִי מֶלֶךְ עֲרָד" - מה שמועה שמע? שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד וכסבור ניתנה רשות להילחם בישראל.
* למילה "כי" במקרא יש ארבע משמעויות אפשריות: אי (אם/כאשר/אשר),דילמא (שמא),אלא, דהא (שהרי).
* הוא סיחון הוא ערד הוא כנען: (1) סיחון - שדומה לסייח במדבר, כנען - על שם מלכותו, ומה שמו - ערד שמו. (2) ערד - שדומה לערוד במדבר, כנען - על שם מלכותו, ומה שמו - סיחון שמו.
* הגמרא מוכיחה שליציאת מצרים מונים מחודש ניסן.
* רב חסדא מחדש שלמלכי ישראל מונים מחודש ניסן, אבל למלכי אומות העולם מונים מחודש תשרי.

דף ג עמוד ב
* דברים שאמר חנני לנחמיה בכסלו, אמרן נחמיה למלך בניסן.
* כורש מלך כשר היה (בתחילה) לפיכך מנו לו כמלכי ישראל (מחודש ניסן),אך לאחר שהחמיץ (נעשה רשע) מנו לו כמלכי אומות העולם (מחודש תשרי).
* הוא כורש הוא דריוש הוא ארתחשסתא: כורש - שמלך כשר היה, ארתחשסתא - על שם מלכותו, ומה שמו - דריוש שמו.

עוד כתבות שיעניינו אותך