דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה כ"ז - א' כסלו
ראש השנה כ"ז - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת ראש השנה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה כ"ז - א' כסלו

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה כ"ז - א' כסלו: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה כ"ז - א' כסלו
ראש השנה כ"ז - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
ראש השנה כ"ז - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:
דף כז עמוד א
* ניתן לצפות בזהב את השופר שלא במקום הנחת פיו.
* זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, מה שאין הפה יכולה לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע.
* שני קולות משני אנשים בו זמנית - נשמעים, כאשר מדובר בדבר חביב (כמו הלל, מקרא מגילה ותקיעת שופר).
* "התורה חסה על ממונן של ישראל", וזו אחת הסיבות מדוע בתעניות תוקעים בשופר שפיו מצופה כסף ולא זהב.
* רק במקדש תוקעים בשופר ובחצוצרות ביחד.
* בראש השנה אומרים בתפילה "זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון", כדעת רבי אליעזר הסובר שבתשרי נברא העולם.

דף כז עמוד ב
* במשנה ובברייתא מובאים כמה וכמה דינים בנוגע לכשרות/פסלות שופר שבוצעו בו פעולות מסוימות (כגון: ארוך וקצרו, גרדו והעמידו על גלדו, ועוד).
* השיעור המינימלי של שופר כשר הוא כדי שיאחזנו בידו וייראה לכאן ולכאן (=טפח).
* היה קולו של השופר דק או עבה או צרוד - כשר, שכל הקולות כשירין בשופר.
* התוקע לתוך הבור וכדומה: מי שבתוך הבור - יצא, ומי שמחוץ לבור - אם קול שופר שמע יצא, ואם קול הברה שמע לא יצא.

עוד כתבות שיעניינו אותך