דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ד’ - י"ב ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ד’ - י"ב ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת שקלים

דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ד’ - י"ב ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. שקלים ד' - י"ב ניסן. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ד’ - י"ב ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ד’ - י"ב ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ד’ - י"ב ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - שקלים ד'

דף ד עמוד א
* קטן שלא הביא שתי שערות - אין תובעים ממנו מחצית השקל.
* ישנה מחלוקת תנאים לגבי כותי אם דינו כנכרי (ופטור ממחצית השקל) או לא (וחייב במחצית השקל).
* לדעת רבי יוחנן: ניתן לקבל מהנכרים דבר שאינו מסוים (=שאין ניכר ונראה לעין) לבסוף (=לאחר שהושלם הבנין, לחזק את בדק הבית),וריש לקיש חולק ואוסר.

דף ד עמוד ב
* אין מקבלים מהנכרי לאמת המים ולחומות העיר ומגדלותיה.
* לדעת רבי מאיר: החיוב לתת קלבון הוא מהתורה.
* הנותן סלע ונוטל שקל - לדעת רבי אלעזר: לדעת ת"ק חייב קלבון אחד, ולדעת רבי מאיר חייב שני קלבונות, ולדעת רב: לדעת ת"ק חייב שני קלבונות, ולדעת רבי מאיר חייב שלושה קלבונות.
* האחים השותפים כשחייבים בקלבון פטורים ממעשר בהמה - דין זה נאמר בשחלקו האחים את הירושה וחזרו ונשתתפו (ולדעת רבי אלעזר דין זה אמור כשחילקו גדיים כנגד תיישים ותיישים כנגד גדיים, ולדעת רבי יוחנן: דין זה אמור אף אם חלקו גדיים כנגד גדיים ותיישים כנגד תיישים).

עוד כתבות שיעניינו אותך