עשרה בטבת

כתבות אחרונות בעשרה בטבת

למה צמים את צום עשרה בטבת?

עשרה בטבת: הוגדר מהרבנות הראשית כיום הקדיש הכללי, לזכר נספי השואה וכן גם מפני שהחל המצור על ירושלים. אבל מהי הסיבה האמתית לצום? הרב יהונתן ענבה:

איך עשרה בטבת קשור לבריאות שלנו?

בעשרה בטבת בסך הכל התחיל המצור על ירושלים. עוד לא נפלה אבן אחת מהחומה, עוד לא נהרג אף אדם. פריצת החומות הייתה כשנה וחצי מאוחר יותר. לכן נשאלת השאלה מה ראו חז"ל להחמיר דווקא בעשרה בטבת ולא בכל שאר הצומות?

דיני תענית עשרה בטבת שחל בערב שבת

כל מה שאתם צריכים לדעת על עשרה בטבת שחל בערב שבת; שו"ת עם הרב נתנאל חיים שרון: איך מותר להיכנס לשבת בתענית? האם מותר להתקלח/להתגלח בצום? מתי מתפללים מנחה? האם ניתן לקבל שבת מוקדם בכדי לשבור את הצום? ואיך מומלץ להתנהל בתפילה ובקידוש? וגם, האם מותר לטעום את מאכלי השבת?

עשרה בטבת נקבע ל’יום הקדיש הכללי’

יום עשרה בטבת נקבע ל'יום הקדיש הכללי' לזכר קדושי השואה, ומיועד גם לנפטרים שאין מי שיאמר עליהם קדיש. נעסוק במהות הנעלה של אמירת הקדיש. האם היא מועילה רק כדי להינצל מגיהינום או עוזרת להכניס את הנשמה לגן עדן? וגם, אלו עוד דברים מועילים לטובת הנפטר?

"וְצום הָעֲשִׂירי": הלכות צום עשרה בטבת

עשרה בטבת הוא אחד משלושת הצומות על חורבן הבית, בנוסף לשבעה עשר בתמוז ותשעה באב. לעומתם, העשרה בטבת הוא תחילתו של המצור על ירושלים הנעשה ע"י נבוכדנצר מלך בבל. בשבעה עשר בתמוז, בזמן בית שני הובקעה החומה, ובתשעה באב – חרב הבית. חשוב לדעת - השנה ישנן הלכות מיוחדות בשל העובדה שהצום עשרה בטבת חל ביום שישי, ערב שבת.

מצור וצרות: משמעותו של צום עשרה בטבת

הלקח מצום עשרה טבת: לפעמים אנשים מרשים לעצמם לוותר על דברים קלים כדי "להרוויח" מצווה גדולה. חז"ל למדו את זה מצום עשרה בטבת, שהתחיל במצור והסתיים בחורבן: "כך היא אומנתו של היצר הרע, היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד. כדברי המשנה: עבירה גוררת עבירה."

   12>>>