עשרה בטבת שחל בערב שבת
(צילום: shutterstock/journeykei)

עשרה בטבת

דיני תענית עשרה בטבת שחל בערב שבת

כל מה שאתם צריכים לדעת על עשרה בטבת שחל בערב שבת; שו"ת עם הרב נתנאל חיים שרון: איך מותר להיכנס לשבת בתענית? האם מותר להתקלח/להתגלח בצום? מתי מתפללים מנחה? האם ניתן לקבל שבת מוקדם בכדי לשבור את הצום? ואיך מומלץ להתנהל בתפילה ובקידוש? וגם, האם מותר לטעום את מאכלי השבת?

   
עשרה בטבת שחל בערב שבת
(צילום: shutterstock/journeykei)
אא

עשרה בטבת שחל בערב שבת

חשוב לציין שתענית 'עשרה בטבת' שחלה ביום שישי 2020, הוא מקרה שקורה רק אחת לכמה שנים והוא ייחודי לצום עשירי בטבת בלבד, שצום חל ביום שישי. הפעם הקודמת שקרה מקרה כזה היה לפני שבע שנים, ובפעם הבאה שזה יקרה זה יהיה בעוד שלוש וארבע שנים. אי לכך, ההתנהלות ביום זה שונה מתענית ציבור שחלה ביום רגיל, ודרושה שימת לב.

איך מותר להיכנס לשבת בתענית?

ב'בית יוסף' כתב בשם ה'כלבו' שצום עשרה בטבת הוא צום חמור כל כך, עד שאפילו אם הוא היה חל בשבת -מה שלא יכול להיות מצד כללי הלוח- היו צמים אותו גם בשבת. ממילא, מובן למה אנו צמים אותו ביום שישי, למרות שעל ידי כך נכנסים מתוך צום לשבת.

הסיבה שצום עשרה בטבת הוא צום כל כך חמור, יותר משאר צומות החורבן היא, ששאר הצומות מוזכרים בספר זכריה רק בשמות החודשים שלהם- הצום הרביעי (י"ז בתמוז),החמישי (תשעה באב) והשביעי (צום גדליה). עשרה בטבת לעומת זאת, גם הוא מוזכר בתור 'הצום העשירי', אך הוא מוזכר שוב בספר יחזקאל "כתוב לך את עצם היום הזה - סמך מלך בבל על ירושלים בעצם היום הזה", העובדה שהפסוק מדבר בצורה מפורשת על היום של הצום הזה, נותנת לו רמת חומרה מיוחדת.

האם מותר להתקלח במים חמים?

מעיקר הדין מותר להתקלח בכל תענית ציבור חוץ מתשעה באב ויום הכיפורים (ראה שלחן ערוך אורח חיים סימן תקנ סעיף ב).

אלא שדעת המשנה ברורה (שם סק"ו, ושער הציון סק"ח) שבעל נפש יחמיר לא להתקלח במים חמים בכל תענית ציבור.

ואולם דעת הגר"ע יוסף זצ"ל, שגם לבעל נפש מותר להתקלח במים חמים בכל תענית ציבור (חזון עובדיה ארבע תעניות עמודים כא-כב).

אמנם בתענית ציבור שחלה בערב שבת, נראה שלכולי עלמא אין להחמיר בזה, אלא אדרבה יש מצווה לרחוץ במים חמים לכבוד שבת.

האם מותר להתגלח?

ככלל, בצום שאינו אסור במלאכה או אינו בימי בין המצרים, מותר להסתפר ולהתגלח. כל שכן לכבוד שבת קודש.

מתי מתפללים מנחה?

ביום שישי רגיל אולי עדיף להתפלל מנחה גדולה כדי שיהיה זמן לתוספת שבת, אך ביום שישי של עשרה בטבת, עדיף להתפלל מנחה קטנה כדי להרוויח את ברכת הכהנים.

צריך לזכור שבכל מקרה אנחנו נצטרך בערב שבת להקדים את תחילתה של תפילה מנחה הואיל ובתפילת מנחה יש קריאת התורה, הפטרה ונשיאת כפיים, כבכול צום. בגלל שזה ערב שבת לא נאמר תחנון ולא נאמר 'אבינו מלכנו'. כך שעל הגבאים בכל מקרה לקבוע את התפילה יותר מוקדם על מנת להספיק לסיים את התפילה לפני השקיעה.

האם ניתן לקבל שבת מוקדם בכדי לשבור את הצום?

מותר להתפלל ערבית מוקדם, אך את הצום יש לשבור רק לאחר צאת הכוכבים. אם מתפללים מנחה לאחר פלג המנחה, מומלץ להתפלל ערבית לאחר השקיעה, ומיד בסיום התפילה לקרוא את קריאת שמע שוב, לאחר צאת הכוכבים.

במידה שרוצים יש אפשרות להקדים עוד יותר את תפילת המנחה לפני פלג המנחה (במקרה כזה לא נושאים כפיים במנחה),ואז ניתן להתפלל קבלת שבת וערבית כבר בפלג המנחה, כפי שיש כאלה שעושים בשבתות הקיץ שנכנסות מאוחר. במקרה כזה בצאת הכוכבים אפשר כבר לקדש ולהתחיל לאכול. רק יש לשים לב שמי שעושה כך צריך גם להשלים קריאת שמע בזמנה אחר צאת הכוכבים, מכיוון שהיא נאמרה בתפילה זה היה טרם זמנה. לכן כדאי לומר את שמע ישראל ואת פרשיות שמע, ורק אז לעשות קידוש כבכל שבת ולאכול.

איך מומלץ להתנהל בתפילה ובקידוש?

אין לדחות את 'שלום עליכם' ואת 'אשת חיל' עד לאחר הקידוש, כדי לזרז את שבירת הצום, אלא יש לומר אותם בזמנם לפני הקידוש. אכן אפשר לקצר ולומר אותם פעם אחת ולא שלש פעמים כפי שנהוג, כדי להקל על בני הבית. המקום לקצר את ההמתנה הוא בקיצור החזנות המיותרת ובכך שיתפללו את תפילת ערבית בזמנה.

האם מותר לטעום את מאכלי השבת?

לגבי הבישולים – מותר לטעום את התבשיל על מנת לבדוק האם חסר לו תבלינים או לבדוק את רמת הבישול, אבל אסור לבלוע אותו אלא עלינו לפולטו.

מסר לעם ישראל: "לבשו שק ואפר ב-10 בטבת". צפו

(צילום: shutterstock/journeykei)

עוד כתבות שיעניינו אותך