"עדיף שיהרגו אותך מאשר שתעבור על שלושת הדברים האלו"
(צילום: באדיבות המצלם). גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה

יהדות

"עדיף שיהרגו אותך מאשר שתעבור על שלושת הדברים האלו"

בחלק קצר מתוך שיעורו של רבי יאשיהו פינטו, ראב"ד מרוקו, מסביר מהם שלושת הדברים שעליהם עדיף שהאדם יהרג מאשר שיעבור על האיסורים הללו. וגם - "אם אתה יכול להתחמק, תתחמק", מהי הדרך שאפשר להתחמק מהמוות על שלושת האיסורים?

   
"עדיף שיהרגו אותך מאשר שתעבור על שלושת הדברים האלו"
(צילום: באדיבות המצלם). גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה
אא
(צילום: באדיבות המצלם). גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה

כיצד מוסרים את הנפש?

האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו בהסבר מהו יהרג ואל יעבור ומתי חייב אדם למסור את נפשו. בשיחה שמסר הרב יאשיהו פינטו אמר הרב: על שלוש עבירות אדם 'יהרג ובל יעבור' ואלו הן: גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה.

זאת אומרת שאם באים לאדם בדרישה לעבור אחת מהעבירות הללו עדיף שיהרג ולא יעבור על העבירות האלו. ישנה שאלה בחכמים מה קורה אם אדם עבר על אחד משלוש העבירות ולא מסר נפשו למיתה, מה דינו?
(צילום: באדיבות המצלם). גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה

עונים חכמים שעונשו מלקות. על האדם להתחמק בכל דרך מעשיית אותן שלוש עבירות, אך אין הוא חייב דווקא למסור עצמו למיתה. לדוגמה הוא יכול לברוח ולהפסיד את כל ממונו וכן על זו הדרך.

אולם אם לא מסר עצמו למיתה ולא התחמק מעשיית אותם הדברים עונשו הוא מלקות. אדם שעבר על  גילוי עריות, שפיכות דמים או עבודה זרה, עונשו על פי בית דין מלקות, מכיוון שהיה אנוס.

אם יש אפשרות אחרת חוץ מלמסור עצמו למיתה בכדי לא לעבור על שלושת הדברים הללו, יעשה את הדבר הזה תחילה כי אין מצווה בתורה למסור את נפשו במידה שיש דרך אחרת בכדי לא לעבור על שלושת הדברים הללו.

אפילו אם צריך לאבד את כל כספו ולהיות עני מרוד בכדי להתחמק יעשה זאת ובלבד שלא יעבור על אלו הדברים.

עוד כתבות שיעניינו אותך