סימני אחרית הימים
סימני אחרית הימים. (צילום: Fly_and_Dive/shutterstock)

אחרית הימים

חשים מאותגרים? המקורות לאתגרים באחרית הימים

מהם סוגי הקשיים שאיתם אנחנו צריכים להתמודד בימינו? על האתגרים והקשיים הצפויים לנו באחרית הימים מן המקורות ומה ההבדל ביניהם - הרב רפאל אוחיון

   
סימני אחרית הימים
סימני אחרית הימים. (צילום: Fly_and_Dive/shutterstock)
אא

סוגי הקשיים שאנחנו אמורים להתמודד איתם בדורנו:

בזוהר הקדוש בפרשת "לך לך" כתוב: אוי למי שיזדמן באותו זמן, ואשרי חלקו של מי שיזדמן ויוכל להימצא באותו זמן... כשיבוא הקב"ה לפקוד את האיילה (שהיא השכינה),יסתכל בכל המעשים של כל אחד ואחד, ולא יהיה נמצא צדיק שכתוב: ואביט ואין עוזר, וכמה צרות על צרות יהיו לישראל" - באותו זמן הכוונה לתקופת אחרית הימים שעליה דיברו והרחיבו חז"ל, האיילה הכוונה לעמ"י שהקב"ה עתיד לפקוד ולשחרר אותם.

הקב"ה יבחן מי הם אלו שהיו ביחד עם השכינה ונתנו לה משענת בתקופת הגלות. ה' יבחן כל מעשה של כל אדם ואדם עבור השכינה באופן אישי לא רק באופן כללי. ממשיך הזוהר ואומר שאשרי מי שיזדמן ויימצא באותו הזמן, שמי שיעמוד בזמן הזה באמונה יזכה לאותו אור של שמחת המלך. ממשיך הזוהר ואומר שרבי יהודה הנשיא התעכב על הפסוק: "בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו" ושאל כיצד ייתכן הדבר שכל מה שמה רבנו אמר בתורה שבכתב התקיים ועדיין לא עשינו תשובה?

ע"פ הזוהר הגיע אליהו הנביא ושאל את רבי יהודה במה הוא התעסק? השיב לו רבי יהודה הנשיא כי הוא התעכב על פסוק זה ותוהה מדוע ישראל עדיין לא עשו תשובה לתמיד הרי ידוע שלאחר כל הצרות הם עתידים לעשות תשובה ולהיגאל, השיב לו אליהו הנביא כי זה בדיוק מה שה' יתברך מתעסק בו ברגע זה וסיפר לו כי בא המלאך מיכאל (האפוטרופוס של עמ"י) וביקש לדעת מתי ייצאו ישראל מגלות אדום.

השיב לו הקב"ה כי יבוא סמאל הקטגור ויטעון כנגד סנגורם של אדום. בא סמאל לטעון לפני ה' ואומר לו כי הוא הבטיח שכשעם ישראל "יורד" מהדרך, הם ימצאו תחת שעבוד של אדום, והרי עם ישראל רשעים עד היום. הקב"ה בתגובה נזף בו ולא אהב את הדין שהוא עשה על עמו. בהמשך ה' אמר לו שאם עמ"י יפתחו פתח קטן של מחט לתשובה, כך הוא יפתח להם שערים גדולים.

אז מה הם באמת האתגרים הניצבים בפנינו?
ההבדל בין קושי לאתגר הוא שקושי צריך לקבל כפשוטו אבל מאתגר צריך לצמוח ולנסות להתגבר עליו.

בתלמוד בבלי מסכת סוטה כתוב: "חוצפא יסגא" - מסביר רש"י כי הכוונה לכך שהחוצפה תגדל ותתרבה בעולם. (מה שניתן לראות בבירור בדורנו). רבי אלחנן וסרמן אומר פירוש נוסף על כך, שבימות המשיח יוכתר דווקא הגדול בחוצפה ועיקר ההנהגה תהיה תלויה במידת החוצפה.

'ויוקר יאמיר' - היוקר ילך ויתעצם, ניתן להבחין בכך בקלות היום עם יוקר המחיה.
סימני אחרית הימים. (צילום: Orlok/shutterstock)

סימני אחרית הימים; כדי להתוודע לעוד אתגרים מהמקורות לחצו על הסרטון - הרב רפאל אוחיון:

סימני אחרית הימים. (צילום: Fly_and_Dive/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך