"אחד רשע - כולם רשעים": הרב יאשיהו יוסף פינטו מבאר
אחד רשע - כולם רשעים הרב יאשיהו יוסף פינטו מבאר

יהדות

"אחד רשע - כולם רשעים": הרב יאשיהו יוסף פינטו מבאר

"ונפשו קשורה בנפשו": הרב יאשיהו יוסף פינטו בקטע קצר מסביר מדוע יהודה משיב ליוסף בעת הרשעת בנימין כי הנפש של בנימין קשורה בזו של אביו? מדוע הוא משיב תשובה כל כך תמוהה ולא מובנת?

   
"אחד רשע - כולם רשעים": הרב יאשיהו יוסף פינטו מבאר
אחד רשע - כולם רשעים הרב יאשיהו יוסף פינטו מבאר
אא
אחד רשע - כולם רשעים הרב יאשיהו יוסף פינטו מבאר

בפרשה שקראנו בשבת האחרונה, למדנו יסוד נפלא, אנו מוצאים שיהודה אומר ליוסף דבר תמוה על בנימין, "ונפשו קשורה בנפשו". במידה שיקרה משהו לבנימין - יעקב ימות.

ישנם מספר דברים לא מובנים בדבריו של יהודה, מה הכוונה "ונפשו קשורה בנפשו", חלילה אם הבן ביצע עבירה (גנב, רצח) גוזרים על הבן כלא במידה שיגיד שהוא מאוד קשור לאביו מה זה משנה או קשור למעשיו של הילד, הלא הוא חייב להיענש על העבירה שביצע.

יהודה עומד לפני מלך שגנבו ממנו דבר יקר, כוס מיוחדת והגניבה נמצאה אצל בנימין, יהודה משיב ליוסף שבנימין מאוד קשור ליעקב ואם הוא לא יחזור לאביו (יעקב) האב ימות. התשובה של יהודה תמוהה ולא מובנת.

אלא נבאר ונאמר: הטענה הרווחת בכל דבר גם כיום, "לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב", אחד רשע כולם רשעים. תשובתו של יהודה הייתה שנפשו של בנימין קשורה בנפשו של יעקב וכל העולם כולל יוסף הכירו וידעו שיעקב היה צדיק. ואם נפשו של בנימין קשורה בנפשו אזי גם בנימין צדיק ואם כך אינך יכול להעליל עלילה על בנימין שגנב את הגביע מכוון שהוא קשור לקדושה ולקדוש (יעקב) אזי אין ליוסף זכות להענישו.

בברכה, יאשיהו פינטו.

עוד כתבות שיעניינו אותך