הלכה למעשה: "עד שאתה לא מרגיש שיצאה שבת - לא יצאה שבת"
(צילום: באדיבות המצלם)

יהדות

הלכה למעשה: "עד שאתה לא מרגיש שיצאה שבת - לא יצאה שבת"

הרב יאשיהו פינטו בקטע קצר על ההבדל בין טוב לרע: הרב מסביר מה קורה לאנשים שנוסעים למקום בעולם מבלי לבדוק את הכשרות או את סדר התפילות - מה יכול להיגרם להם כתוצאה מחיי ההפקר הללו?

   
הלכה למעשה: "עד שאתה לא מרגיש שיצאה שבת - לא יצאה שבת"
(צילום: באדיבות המצלם)
אא
(צילום: באדיבות המצלם)

שומע תפילה עדיך כל בשר יבואו

לכל אהובינו וחביבינו

בפרשה שקראנו, "ויגש אליו יהודה" ואמרו חז"ל אין ויגש אלא לשון תפילה.

מתפללים אנו להקב"ה "שמע קולנו חוס ורחם עלינו וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו". וכן "שומע תפילה עדיך כל בשר יבואו", אין דבר העומד לפני הדמעה והתפילה;

כל דבר קשה, אשר עומד לפני האדם, על ידי תפילה ודמעה, נפתחים שערי שמיים, שערי רחמים מרובים יורדים אל האדם.

ואפילו לאה, שמזלה בשמיים היה להתחתן עם עשו, על ידי דמעות אשר התפללה, שינתה את מזלה וזכתה להתחתן עם יעקב וללדת את יהודה שהוא מלך של עם ישראל ואת לוי, ממנו יצאו הכוהנים והלויים. ואף מצאנו, שאדם שהרג את חברו בשוגג, בורח לעיר מקלט ונמצא שם עד שהכהן הגדול מת ובמות הכהן הגדול, יוצאים כל הרוצחים, אשר הרגו בשוגג לחופשי.

ואמרו חז"ל: אמותיהם של כוהנים גדולים, היו ממלאים את כל חסרונם של הרוצחים באכילה ובשתייה, לבוש וכל מחסורם; וקשה הידיעה, מדוע האימא של כהן גדול, צריכה לטרוח ולהתרוצץ, מרוצח לרוצח?!

אלא אמרו חז"ל: הרוצחים רוצים לצאת לחופשי וכל דבר אשר חסר להם מתפללים להקב"ה, שהכהן גדול ימות, בכדי שיוכלו לצאת לחופשי, לכן בכדי שהרוצחים לא יתפללו ולא יקטרגו על הכהן הגדול, לכן האימהות של הכוהנים היו ממלאות את כל חסרונם.

נקשה ונשאל: אדם שרצח אפילו בשוגג, יש עליו שאלה בהלכה, אם הוא כהן האם הוא יכול לעלות לברכת כהנים? וכן שאלה נוספת - האם הוא יכול להיות חזן? וחכמי ההלכה הרבו לדבר בעניין זה אם כן, מה הפחד שרוצח זה, יקטרג על כהן גדול? אלא, יסוד גדול: כל דמעה, מסוכנת היא וכוחה גדול וחזק!

ידוע המעשה על אישה, אשר בתה הייתה חולה במחלה חשוכת מרפא, ובאו לפני מו"ר זקננו רבנו חיים פינטו זצוק"ל וביקשו את הצעתו, ואמר להם: 'תבואו בבוקר ואומר לכם את אשר עליכם לעשות'. חזרו בבוקר, נתן להם מו"ר זקננו בקבוק מים, עם מעט מים ואמר להם: 'תמרחו מים אלו על גוף בתכם והיא תקום ממיטת חוליה'. וכך היה!

אחרי זמן מה, באו למו"ר זקננו ואמרו לו: "מה הנס הגדול הזה ואיך פעל פעולה כה גדולה בשמיים לרפא את בתם? ענה ואמר להם: "בבקבוק לא היה מים, אלא דמעות שבכיתי כל הלילה לרפא את בתכם וזה אשר ריפא אותה"

כוחן של התפילה ושל הדמעות מסוגלת לשבור את כל המסכים וכל המקטרגים, אין מניעה אשר יכולה למנוע מיהודי, להשיג את מבוקשו;

ה' נתן לנו כוח גדול והוא כוח התפילה! גם בזמנים קשים ובמשברים מורכבים, כפי שיהודה עמד בפני מלכות מצרים, יהודה ניגש למלחמה וידע שהולך הוא להחריב את כל ארץ מצרים וכפי שמובא במדרש ששלח את דן לספור כמה ערים יש במצרים, הוא חילק את מצרים בין כל אחיו והוא לקח כפול מהם וכן תכנן להחריב את כל ארץ מצרים, אך לפני הכל ניגש לתפילה לפני הקב"ה. וכך, יעקב אבינו, לפני שפגש את עשו, נקט בכמה אמצעיים: תפילה, פיוס ומלחמה.

לפעמים זה רצון ה', כשרואים שהפיוס לא עוזר ומרגישים שהתפללו והתפילה כבר היא בגדר ללחוץ את הקב"ה שזה דבר אסור, המלחמה, שזה הדבר הקשה ביותר, היא הפתרון עם תפילות מרובות להקב"ה, שלא יצא תקלה תחת ידנו "כי הוא הנותן לנו כוח לעשות חיל".

והנה נמצאים אנו בחודשים קדושים, חודש טבת, יום פטירת מו"ר זקננו רבנו יעקב אבוחצירא ומו"ר זקננו רבי ישראל אבוחצירא "שמע ה' וחנני ה' היה עוזר לי", נזכה שיסתמו כל פיות המשטינים מעלינו ומעל כל עמו ישראל ונזכה להרחבת הדעת, לשמחה, לברכה, לישועה ולהצלחה מרובה.

בברכה, יאשיהו יוסף

אל תתחבר לרשע - רבי יאשיהו:

עוד כתבות שיעניינו אותך