דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה ל"א - ה' כסלו
ראש השנה ל"א - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת ראש השנה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה ל"א - ה' כסלו

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה ל"א - ה' כסלו: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה ל"א - ה' כסלו
ראש השנה ל"א - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
ראש השנה ל"א - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף לא עמוד א
* בברייתא מפורט איזה "שיר של יום" אומרים כל יום והטעם לכך.
* העולם יתקיים ששת אלפים שנה, ויש מחלוקת אם יחרב אלף או אלפיים שנה.
* עשרה מסעות נסעה שכינה (כשהסתלקה מעל ישראל כשחטאו, מקודש הקדשים החוצה) בחורבן בית ראשון, ועשרה מסעות נסעה סנהדרין (מהמקדש החוצה) בחורבן בית שני.

דף לא עמוד ב
* גלות הסנהדרין האחרונה היא בטבריה - והיא עמוקה מכולם, ומשם עתידים להיגאל.
* בעדות החודש בלבד (שלא כדיני ממונות) - העדים צריכים לבוא לבית-הדין גם אם ראש בית-הדין נמצא במקום אחר.
* הגמרא מפרטת תשע תקנות שתיקן רבן יוחנן בן זכאי.
* כל שנותיו של רבן יוחנן בן זכאי מאה ועשרים שנה: ארבעים שנה עסק בפרקמטיא, ארבעים שנה למד, ארבעים שנה לימד.
* ארבעים שנה קודם שנחרב הבית לא היה לשון של זהורית מלבין אלא מאדים.

עוד כתבות שיעניינו אותך