מתי בבוקר אפשר להניח תפילין?
מתי בבוקר אפשר להניח תפילין? (צילום: Poleznova/shutterstock)

הלכות תפילין

מתי בבוקר אפשר להניח תפילין?

זמן הנחת תפילין הינו מדאורייתא - מתי ניתן להניח תפילין בבוקר? הרב עזרא שקלים ראש הכולל משיב לסוגיה

   
מתי בבוקר אפשר להניח תפילין?
מתי בבוקר אפשר להניח תפילין? (צילום: Poleznova/shutterstock)
אא

מתי בבוקר אפשר להניח תפילין?

זמן הנחת התפילין הוא משיעלה עמוד השחר ויזהה את חברו שמכיר אותו קצת ויכירנו, שזה יוצא כשש דקות לאחר עמוד השחר.
ומחכים זמן זה, לוודא שאכן עלה עמוד השחר והוא ודאי יום. 

ואף-על-פי שזמן זה הוא לפני הנץ החמה (זמן זריחת החמה),מכל מקום כתב השולחן ערוך שמעמוד השחר ואילך נחשב יום לכל המצוות האמורות בתורה.

וכתב בשולחן ערוך שאדם שצריך לצאת לדרך קודם עלות השחר ואין לו אפשרות להניחם אחר כך ביום, כגון שנוסע ברכבת או אוטובוס של גויים, וצריך שיהיו כבר התפילין עליו לפני הנסיעה, יכול להניח תפילין מבעוד לילה, וכשיגיע זמנם ביום ימשמש בהם ויברך.

[מקורות: שולחן ערוך סעיף ל, ומשנה ברורה שם,ילקוט יוסף הלכות תפילין סימן ל].

בברכה, הרב עזרא שקלים. מתי בבוקר אפשר להניח תפילין? (צילום: Kabbaland/shutterstock)

מתי בבוקר אפשר להניח תפילין?  הרב חגי צדוק - הלכות תפילין: 

מתי בבוקר אפשר להניח תפילין? (צילום: Poleznova/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך