אם אדם שכח להניח תפילין? אדם שכח להניח תפילין
אם אדם שכח להניח תפילין? אדם שכח להניח תפילין. (צילום: SunshineC/shutterstock)

הלכות תפילין

אם אדם שכח להניח תפילין?

מה יעשה אדם ששכח להניח תפילין? לפנינו הרב עזרא שקלים משיב כיצד יש לנהוג במקרה כזה, קראו

   
אם אדם שכח להניח תפילין? אדם שכח להניח תפילין
אם אדם שכח להניח תפילין? אדם שכח להניח תפילין. (צילום: SunshineC/shutterstock)
אא

אדם ששכח להניח תפילין כיצד ינהג?
זמן הנחת תפילין הוא מאחר שיעלה עמוד השחר והוא יום לכל המצוות האמורות בתורה, דהיינו עד שיאיר היום בכדי שיראה את חבירו ברחוק ד' אמות ויכירנו, שזה בערך שש דקות לאחר עמוד השחר, וסוף זמן הנחת תפילין הוא לכתחילה עד השקיעה ובדיעבד עד צאת הכוכבים.

ומי שלא הספיק להניח תפילין ביום, וכבר שקעה החמה אך עדיין לא יצאו הכוכבים, יכול עדיין להניח תפילין עם ברכה, מטעם שעושים ספק ספקא להתיר לברך, שמא בין השמשות הוא נחשב עדיין יום, וכן שמא ההלכה כרבנו תם, שצאת הכוכבים הוא שעה ורבע לאחר השקיעה הנראית לעינינו (ילקוט יוסף הלכות תפילין סימן ל).

ולדעת המשנה ברורה בביאור הלכה סימן ל דיבור המתחיל "ויש", שבבין השמשות יניח תפילין בלי ברכה. ואם כבר התפלל ערבית מבעוד יום דהיינו לפני השקיעה כשיטת רבי יהודה, ונזכר שלא הניח תפילין, יכול להניח עד צאת הכוכבים תפילין אבל ללא ברכה.

[מקורות: שולחן ערוך סעיף ל, ומשנה ברורה שם,ילקוט יוסף הלכות תפילין סימן ל].

בברכה, 
הרב עזרא שקלים.
אם אדם שכח להניח תפילין? אדם שכח להניח תפילין. (צילום: Poleznova/shutterstock)

אם אדם שכח להניח תפילין? אדם שכח להניח תפילין: הרב חגי צדוק  - הלכות תפילין:

אם אדם שכח להניח תפילין? אדם שכח להניח תפילין. (צילום: SunshineC/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך